Ciche zagrożenie: cyberprzemoc ze względu na płeć i nie tylko!

Cyberprzemoc nie jest zjawiskiem dotyczącym wyłącznie kobiet, mężczyźni również mogą być ofiarami, a kobiety sprawcami. Jednak płeć nadal pozostaje wiodącym czynnikiem ryzyka wystąpienia przemocy w sieciach społecznościowych. Na przykład, co dziesiąta kobieta w UE doświadczyła cyberprzemocy od 15. roku życia poprzez otrzymywanie niechcianych wiadomości lub treści o charakterze seksualnym.

Chociaż zarówno mężczyźni, jak i kobiety mogą doświadczać przemocy w Internecie, to jednak kobiety częściej spotykają się z powtarzającymi się i poważnymi nadużyciami, które mają znaczące konsekwencje fizyczne, psychologiczne lub emocjonalne. Czynniki takie jak płeć, wiek, orientacja seksualna i tożsamość płciowa również się nakładają się na siebie, wzmacniając przemoc szczególnie wobec najsłabszych grup takich jak osoby niepełnosprawne czy mniejszości seksualne.

Cyberprzemoc często obejmuje seksualizację i uprzedmiotowienie kobiet (np. udostępnianie treści o charakterze erotycznym bez zgody osoby zainteresowanej). Pogłębia to istniejące problemy społeczne, sprawiając, że kobiety czują się niebezpieczne i niechciane osłabiając ich pewność siebie i uczestnictwo w przestrzeni cyfrowej.

Platformy mediów społecznościowych odgrywają znaczącą rolę w szerzeniu przemocy ze względu na ich powszechne użycie i dostępność. Rozróżnienie między przemocą online a offline jest coraz bardziej zatarte, a działania w świecie cyfrowym mają realny wpływ na życie. Mimo to, cyberprzemoc jest często bagatelizowana jako nieistotna, ponieważ rzadko prowadzi do fizycznych obrażeń, tradycyjnie uważanych za najbardziej widoczną formę przemocy. Powszechne nieporozumienia dotyczące cyberprzemocy obejmują przekonanie, że jest to wyłącznie problem” internetowy”, a nie społeczny. Jak jednak pokazują badania z zakresu psychologii społecznej i komunikacji cyfrowej pokazują, interakcje online mogą prowadzić do utraty kontroli i dehumanizacji.

Zajęcie się cyberprzemocą wymaga wspólnego wysiłku rządów, firm technologicznych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i jednostek, tak aby móc skuteczniej egzekwować przepisy prawne kryminalizujących cyberprzemoc i zapewnić odpowiedzialność prawną sprawców. Istotnym obszarem jest powszechna edukacja wspierająca kulturę umiejętności cyfrowych oraz wzmacnianie usług wsparcia dla ofiar cyberprzemocy, zapewniająca dostęp do pomocy prawnej, psychologicznej czy terapeutycznej.

Nasze działania online mają swoje konsekwencje w prawdziwym życiu. Dołącz do kampanii i klikaj życzliwością!

Kampania społeczna „Kliknij życzliwością” realizowana przez stowarzyszenie DROGA oraz maltańską fundację VSM jest dofinansowana środków UE w ramach programu Erasmus Plus.