Nękanie w Internecie a przemoc fizyczna

Najnowsze badania pokazują, że osoby stosujące przemoc cyfrową są bardziej skłonne do popełniania potencjalnie ciężkiej przemocy, włączając w to poważne ataki fizyczne, przemoc, a nawet użycie broni.

Nękanie cyfrowe jest uznawane za poważny problem. Jednak dopiero niedawno, zainteresowanie badaczy skupiło się na tym, w jakim stopniu zachowania przemocowe w sieci eskalują do przypadków ciężkiej przemocy. Badania ujawniły niepokojący wzorzec zachowań: osoby, które angażują się w zachowania cyberprzemcowe, nie tylko są skupione na swoich ofiarach, ale także wykazują skłonność do przemocy fizycznej, prowadzący do zwiększonego ryzyka przemocy fizycznej. Nękania cyfrowe często eskaluje. Sprawcy sięgają po przemoc fizyczną, aby wywierać kontrolę nad swoimi ofiarami i osiągnąć zamierzone cele. Ta instrumentalna forma przemocy ukazuje przemyślaną i celową strategię oraz szkodliwy charakter zachowań przemocowych w sieci.

Badania wskazują, że osoby stosujące przemoc cyfrową są bardziej skłonne do posiadania i używania broni jako środka zastraszania lub przymusu. Relacja pomiędzy przemocą cyfrową a przemocą fizyczną wymaga wielowymiarowego podejścia. Przede wszystkim niezbędne jest zwiększenie świadomości na temat dynamiki nękania w sieci i jego potencjalnych konsekwencji. Edukowanie społeczeństwa, przedstawicieli organów ścigania, dostawców internetowych oraz instytucji wsparcia usług dla ofiar na temat ostrzeżeń przed stalkingiem może ułatwić wczesne interwencje i wsparcie ofiar.

Konieczne jest wprowadzenie skutecznych strategii zapobiegania, aby odstraszyć osoby od angażowania się w zachowania przemocowe w sieci.

Nasze działania online mają swoje konsekwencje w prawdziwym życiu. Dołącz do kampanii i klikaj życzliwością!

Artykuł stanowi element kampanii społecznej przeciwko nękaniu cyfrowego, w tym wobec kobiet pt.:”Kliknij życzliwością”. Kampania jest dofinansowana w ramach środków programu Erasmus Plus. Kampania realizowana w Polsce i na Malcie wspólnie przez Stowarzyszenie DROGA oraz fundację Victim Support Malta jest dofinansowane ze środków UE w ramach programu Erasmus Plus.