Agresją słowna a nękanie cyfrowe

W dziedzinie cyfrowej komunikacji, gdzie interakcje przekraczają fizyczne granice, zjawisko cyberprzemocy stało się powszechnym problem, którego wpływ sięga poza tradycyjne formy nękania. Najnowsze badania naukowe rzucają światło na istotny związek: agresja werbalna wykazuje zależność i stanowi czynnik zachęcający do podejmowania cyberprzemocy.

Cyberprzemoc, charakteryzująca się wykorzystaniem urządzeń elektronicznych do nękania, zastraszania lub krzywdzenia, pojawiła się jako powszechny problem we współczesnym zglobalizowanym świecie. Od obraźliwych komentarzy i uwag po rozpowszechnianie fałszywych informacji i złośliwe plotki, cyberprzemoc przyjmuje różne formy i może mieć negatywny wpływ na zdrowie psychiczne i emocjonalne ofiar. Jednak jednym z aspektów, który wyróżnia się w najnowszych badaniach, jest związek między agresją słowną a podejmowaniem cyberprzemocy.

Osoby, które angażują się w agresję słowną w życiu codziennym, mogą także wykazywać podobne zachowania online, wykorzystując platformy elektroniczne do nękania innych. Badania naukowe konsekwentnie wykazały korelację między agresją słowną a podejmowaniem cyberprzemocy, co wskazuje, że osoby skłonne do agresji słownej są bardziej skłonne do angażowania się w zachowania cyberprzemocy.

Co więcej, dystans i brak bezpośrednich kontaktów zapewniany przez platformy komunikacyjne nasila tendencje do agresji słownej, pozwalając osobom na wyrażanie wrogości i niechęci swobodniej niż w bezpośrednich interakcjach. Anonimowość może zachęcać osoby do angażowania się w zachowania cyberprzemocy, których w innych przypadkach nie wykazywałyby, prowadząc do błędnego koła nękania online i wiktimizacji.

Związek między agresją werbalną a podejmowaniem cyberprzemocy pokazuje potrzebę ukierunkowanych działań interwencji, w której kluczową rolę odgrywają edukatorzy, rodzice i specjaliści ds. zdrowia psychicznego promujący umiejętności komunikacyjne, empatię i szacunek w interakcjach online.

Dlatego tak istotne jest tworzenie kultury obywatelstwa cyfrowego i odpowiedzialnego zachowania online jako elementu niezbędnego w zwalczaniu cyberprzemocy. Traktowanie innych z życzliwością i empatią, zarówno online przyczynia się do stworzenia bardziej włączającego i opartego na szacunku środowiska offline.

Nasze działania online mają swoje konsekwencje w prawdziwym życiu. Dołącz do kampanii i klikaj życzliwością!

Artykuł stanowi element kampanii społecznej przeciwko nękaniu cyfrowego, w tym wobec kobiet pt.:”Kliknij życzliwością”. Kampania realizowana w Polsce i na Malcie przez Stowarzyszenie DROGA oraz fundację Victim Support Malta jest dofinansowana przez UE w ze środków programu Erasmus Plus.