Cyberprzemoc eskaluje do przemocy domowej

Cyberprzemoc jest co prawda samodzielną formą przemocy, ale może też działać jako katalizator przemocy fizycznej w bliskich związkach. Istnieją dowody, iż monitorowanie czyjegoś życia online, wysyłanie gróźb czy rozpowszechnianie fałszywych informacji często kończy się przypadkami przemocy fizycznej. Zdarza się również, że incydenty cyberprzemocy poprzedzają lub współwystępują z aktami przemocy fizycznej. To dlatego cyberprzemoc jest uważana za wyzwalacz przemocy domowej.

Cyberprzemoc eskaluje do przemocy fizycznej, a chęć sprawowania władzy, chęć kontroli prowadzi do dalszej eskalacji konfliktu czy pogłębiania istniejących napięć w związku. Stąd znaczenie wprowadzania programów rozpoznawania cyberprzemocy i oceny ryzyka, która w rezultacie, przyczynia się również do ograniczania przemocy domowej.

Nasze działania online mają swoje konsekwencje w prawdziwym życiu. Dołącz do kampanii i klikaj życzliwością!

Kampania społeczna „Kliknij życzliwością” jest realizowana przez stowarzyszenie DROGA oraz maltańską fundację #VSM ze środków UE w ramach programu Erasmus Plus.