Trudności w ściganiu przestępstw online: wyzwania dla ofiar i organów ścigania

Prowadzenie spraw przestępstw online przez policję jest trudne i czasochłonne. Zebranie wystarczających dowodów w sądzie jest znacznie trudniejsze niż w przypadku incydentów w świecie rzeczywistym. Wpływa to negatywnie na ofiary, ponieważ rozwiązanie sprawy zajmuje miesiące, a nawet lata. W rezultacie ofiary pozostają w napięciu i oczekiwaniu, dopóki sprawa nie zostanie rozwiązana, co może prowadzić do poczucia wstydu, bezradności, a nawet depresji.

Podczas zajmowania się sprawą przemocy cyfrowej policja zwykle prosi o podanie adresów URL, profili oraz szczegółowych informacji o korzystaniu z platform, w tym dokładnych godzin i dat. Pomimo tego, identyfikacja sprawców może być trudna, ponieważ często używają fałszywych profili. Dowody takie jak zrzuty ekranu i pobrane wiadomości są kluczowe, ale wiele ofiar blokuje lub usuwa treści, co powoduje, że tracone są kluczowe dowody.

Kontaktowanie się z dostawcami usług w celu uzyskania informacji może być problematyczne, ponieważ zazwyczaj przechowują oni tylko adresy IP, a nie treść wiadomości. Usunięte konta, zwłaszcza na platformach takich jak WhatsApp, dodatkowo komplikują sprawy. Zawarte tam treści po usunięciu często są trudne do odzyskania. Dlatego ofiara przestępstwa online powinna zachować kopie wszystkich istotnych informacji, w tym zrzutów ekranu, adresów URL oraz dokładnych godzin i dat incydentu.

Nasze działania online mają swoje konsekwencje w prawdziwym życiu. Dołącz do kampanii i klikaj życzliwością!

Kampania społeczna „Kliknij życzliwością” realizowana przez stowarzyszenie DROGA oraz maltańską fundację VSM jest dofinansowana ze środków UE w ramach programu Erasmus Plus.