Przemoc online a przemoc w bliskich związkach – wpływ cyfrowego świata na relacje

W miarę jak świat staje się coraz bardziej zdigitalizowany, coraz częściej zwracamy uwagę na związki między naszym życiem online a naszymi relacjami offline. Jednym z obszarów, który nabiera coraz większego znaczenia, jest związek pomiędzy przemocą online a przemocą w bliskich związkach. Badania coraz częściej badania wykazują, że przemoc online może być nie tylko równie szkodliwa, co ta w świecie rzeczywistym, ale również może służyć jako wyzwalacz przemocy w bliskich relacjach. Zwłaszcza w przypadku młodzieży istnieje silna korelacja między przemocą online a ryzykiem popełniania przemocy w bliskich związkach. Niepożądane zachowania online, takie jak nękanie w mediach społecznościowych czy przesyłanie gróźb, mogą prowadzić do eskalacji przemocy w relacjach w świecie rzeczywistym.

Co więcej, takie zachowania online mogą również stanowić formę przemocy emocjonalnej czy psychicznej, której ofiary mogą być narażone na codzienne. Istnieją różne mechanizmy, które mogą tłumaczyć ten związek. Po pierwsze, sfera cyfrowa może być wykorzystywana do kontroli i manipulacji partnera, zaostrzając napięcia w relacji i prowadząc do aktów przemocy fizycznej. Po drugie, nękanie online może prowadzić do poczucia zagrożenia u ofiary, co wpływa na jej zachowanie.

Nasze działania online mają swoje konsekwencje w prawdziwym życiu. Dołącz do kampanii i klikaj życzliwością!

Kampania „Kliknij życzliwością” realizowana przez stowarzyszenie DROGA oraz fundację VSM z Malty w ramach projektu pt.:”Partnership for the development of educational tools tackling gender-based cyber violence” jest dofinansowana przez UE ze środków programu Erasmus Plus.