Podsumowanie wyników kampanii społecznej na temat Dyrektywy ofiarowej

W dniach od 27 maja do 8 czerwca 2024 r. Stowarzyszenie DROGA zorganizowało społeczną kampanię, której celem jest obrona praw ofiar przestępstw i popularyzacja zapisów europejskiej Dyrektywy  2012/29/UE, zwanej Dyrektywą „ofiarową”, przyjętą przez UE w 2012 r.

W ramach kampanii przygotowano 1 film, 3 rolki oraz 13 postów w mediach społecznościowych oraz na stronie www stowarzyszenia.

Całkowity zasięg kampanii: 129 167 osób, 6548 reakcji, 26 komentarzy i 25 udostępnień.

Kampania była została dofinansowania ze środków UE przy wsparciu europejskiej sieci wspierającej prawa ofiar Victims Support Europe (#VSE) oraz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie „ARKA” im. Ks. Juliana Żołnierkiewicza z Olsztyna.