Szkolenia na temat uzależnienia od Internetu dla francuskich organizacji

W dniach od 3 do 5 czerwca 2024 r. przedstawiciele stowarzyszenia DROGA przeprowadzili w miejscowości Saint Brieuc szkolenie dla 19 przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji pracujących z młodzieżą zagrożonych uzależnieniem od Internetu i wdrożenie program profilaktyki uniwersalnej dla młodzieży w zakresie zapobiegania uzależnieniu od kompulsywnego używania Internetu. Program ma za zadanie dostarczenie wiedzy z zakresu zagrożeń, jakie niesie za sobą kompulsywne używanie Internetu, wytworzenie refleksji wśród młodzieży: jakie obszary życia ulegają destrukcji podczas kompulsywnego używania Internetu, podniesienie świadomości na temat pogarszania się stanu zdrowia wskutek kompulsywnego używania Internetu oraz dostarczenie wiedzy z zakresu zagrożeń, jakie niesie za sobą kompulsywne używanie Internetu.

Szkolenie stanowi pierwszą część działań w projekcie pt.:”Building participatory and grassroots educational tools for resilience and prevention of behavioural addictions of youth”, który jest realizowany ze środków programu Erasmus Plus we współpracy z spółdzielnią społeczną Rich’ESS.