Narracja wizualna w kampaniach społecznych

W dniach 22-27.01.2024 r. w Turynie, członkowie stowarzyszenia mieli okazję odbyć uczestniczyć w warsztatach poświęconych narracji wizualnej. Zajęcia były prowadzone przez Andrea Serafiniego z Labins. W ciągu sześciu dni szkolenia udało nam się zdobyć kompetencje, które umożliwiły nam stworzenie krótkiego filmu w technice poklatkowej. Produkcja takiego filmu jest całkowicie bezkosztowa, gdyż wymaga jedynie użycia kamery lub telefonu komórkowego, statywu, bezpłatnej aplikacji do montażu filmu (np. dragonfly) oraz …. wyobraźni. Technika ta może być z powodzeniem wykorzystywana do realizacji kampanii społecznych przez organizacje pozarządowe. Poniżej skrócona wersja filmu przygotowanego w trakcie warsztatów we Włoszech:

Zachęcamy do kontaktu i współpracy z Lab.in.s

Szkolenie zostało współfinansowane ze środków programu Erasmus Plus.

Międzynarodowe warsztaty na temat nękania cyfrowego młodzieży

W dniach od 9 do 12 kwietnia 2024 r. miały miejsce w Olsztynku międzynarodowe warsztaty poświęcone tematyce nękania cyfrowego w środowisku młodzieżowym. W warsztatach wzięło udział pięciu specjalistów z francuskiego stowarzyszenia ADIJ22,

eksperci ze Stowarzyszenia DROGA oraz przedstawiciele władz lokalnych, pracownicy socjalni, nauczyciele i pedagodzy. Celem warsztatów było lepsze zrozumienie zjawiska nękania cyfrowego wśród młodzieży, w szczególności zagadnień związanych z identyfikacją cyberbullyingu, zbierania i przetwarzania danych, zwiększanie kompetencji kadr osób pracujących z młodzieżą związanych z tematyką zapobiegania i zwalczania cyberprzemocy wśród młodzieży.

Poniżej relacja zdjęciowa z warsztatów:

Warsztat stanowi jedno z działań projektu pt.: „Społeczne narzędzia edukacyjne służące zapobieganiu cyberprzemocy i cyberwiktymizacji” (Community-based educational tools for the prevention of cyberbullying and cybervictimisation).

Projekt jest dofinansowany ze środków programu Erasmus Plus.

Seminarium „Cyber attack on gender” na Malcie

Informujemy, że w dniu 31 maja 2024 r. na Malcie w miejscowości Marsa odbędzie się seminarium pt.:”Cyber attack on gender„. Tematem seminarium będzie zrozumienie nowych form nękania cyfrowego tj. np.: stalking, pornografia, grooming online, których ofiarami są głównie kobiety oraz wypracowanie dobrych praktyk ich zapobiegania.

Głównymi prelegentami będą Panie: dr Eleonora Esposito i dr Iris Luarasi, które poprowadzą prezentacje i dyskusje panelowe z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, prawników, operatorów mediów internetowych, władz lokalnych i krajowych, ekspertów z maltańskiej policji, w tym jednostki ds. cyberprzestępczości oraz Wsparcia Ofiar. Dyskusja będzie miała na celu przeanalizowanie zjawiska cyberprzemocy na wielu poziomach, koncentrując się na jej zapobieganiu, tworzeniu bezpieczniejszego środowiska internetowego dla jego użytkowników oraz budowaniu powiązań instytucjonalnych na rzecz bardziej efektywnego wspierania ofiar tego typu przemocy.

Dr Eleonora Esposito jest ekspertem krajowym w Europejskim Instytucie ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) oraz pracownikiem naukowym w Instytucie Kultury i Społeczeństwa (ICS) Uniwersytetu Nawarry (Hiszpania).


Dr Iris Laurasi jest dyrektorką Linii Poradnictwa dla Kobiet (CLWG), czyli Krajowej Linii Pomocy dla ofiar GBV w Albanii. Dr Laurasi ma bogate doświadczenie zawodowe jako liderka działalności na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w obszarach związanych z prawami kobiet, rzecznictwem, rozwojem strategicznym i edukacją publiczną.

Seminarium będzie odbywać się w ramach projektu pt.”Partnership for the development of educational tools tackling gender-based cyber violence” finansowanego ze środków programu Erasmus Plus i realizowanego przez Stowarzyszenie DROGA oraz maltańską fundację VSM.

Stowarzyszenie DROGA w Polskim Radiu Olsztyn

W dniu 19 marca 2024 r. Stowarzyszenie DROGA wzięło udział w programie radiowym Polskiego Radia Olsztyn pt.:”Antenowa grupa wsparcia Porozmawiajmy o życiu”. Audycja była okazją porozmawiania o przemocy domowej z perspektywy tych, którzy krzywdzą, dlaczego to robią, jak ich powstrzymać i czy osoby, które stosując przemoc stają się również jej ofiarami oraz przedstawienie działalności stowarzyszenia w tym projektów związanych z przeciwdziałaniem różnych form przemocy skierowanej wobec najsłabszych: domowej, cyfrowej, mowy nienawiści.

Podcasty Radia Olsztyn (radioolsztyn.pl)

Szkolenie w zakresie używania narzędzi cyfrowych w edukacji dorosłych

W dniach 22.01-26.01.2024 r. w Turynie (Włochy) odbyło się szkolenie członków stowarzyszenia DROGA w zakresie używania narzędzi cyfrowych w edukacji dorosłych. Tematem szkolenia było wykorzystanie nowych technologii do prowadzenia kampanii społecznych w mediach społecznościowych poprzez wykorzystanie technik narracji wizualnej.

Szkolenie zostało zorganizowane i prowadzone przez Andrea Serafiniego, filmowca i producenta, członka spółdzielni Lab.in.s, który posiada duże doświadczenie zawodowe w kreacji technik i metod pracy związanych z narracją wizualną.

Szkolenie zostało sfinansowane ze środków programu Erasmus Plus.

Obserwacja pracy we Francji

W dniach 4,5,6 oraz 8 grudnia 2023 r. miała miejsce obserwacja pracy przedstawiciela Stowarzyszenia DROGA w siedzibie Association Franco-Polonaise Côtes d’Armor Warmie et Mazurie. Association Franco-Polonaise Côtes d’Armor Warmie et Mazurie realizuje działania na rzecz wspierania umiejętności cyfrowych, w tym kształcenie w obszarze robotyki. Wyjazd był zatem okazją do podpatrywania w jaki sposób organizować, oparte na umiejętnościach cyfrowych, kampanie społeczne w Internecie oraz rozwijać kompetencje cyfrowe osób dorosłych i młodzieży łączące zagadnienia związane technologiami takimi jak robotyka oraz koncepcje filozoficzne wywodzące się z kognitywistyki.

Pobyt był również okazją do lepszego poznania lokalnej kultury bretońskiej, francuskiej i polskiej w trakcie polskiej Wigilii zorganizowanej w dniu 9.12.2023.r. w której wzięło udział 30 osób, w tym przedstawiciele lokalnej polonii.

Więcej na temat projektu i stowarzyszenia DROGA:

Obserwacja pracy była współfinansowana ze środków programu Erasmus Plus.

Seminarium kontaktowe 22 V’la Erasmus – relacja

W dniach od 8 do 12 maja 2023 r. w Paracret (Francja) odbyło się seminarium kontaktowe w projekcie 22 V’la Erasmus finansowane ze środków programu Erasmus Plus. Celem seminarium było nawiązanie kontaktów i zbudowanie partnerstw międzynarodowych do przyszłych projektów w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży.

Seminarium wzięło udział 12 organizacji młodzieżowych z terenu całej UE poświęcone realizacji programów aktywizacji społecznej młodzieży, zwłaszcza młodzieży z grup ryzyka, wśród nich LA VIBRIA INTERCULTURAL (Hiszpania), LINK (Włochy), Enoa Linguistics (Rumunia), Hopeland (Grecja), GFAS (Niemcy), IUVENTIA (Serbia), Dobrovlnicke Centrum z.s. (Czechy), IKOS (Turcja), IYER (Dania).

Poniżej relacja zdjęciowa:

Relacja z pobytu we Francji – projekt Droga do lepszych kompetencji

W dniach od 24 do 28 kwietnia 2023 r. odbyła się wizyta we Francji w celu obserwacji prac w ramach projektu „Droga do lepszych kompetencji” finansowana ze środków programu Erasmus Plus.

Organizacją goszczącą było Stowarzyszenie Francusko-Polskie Cotes d’Armor – Warmia i Mazury z siedzibą w Saint Brieuc (region Bretania), które zorganizowało obserwację pracy w zakresie kompetencji cyfrowych. Dodatkowo, wizyta była okazją do wielu spotkań z organizacjami pozarządowymi z regionu Bretanii z którymi współpracuje Stowarzyszenie DROGA tj. ADIJ22, Rich’ESS i Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles Cotes d’Armor.

Pobyt był również okazją do przygotowania się do współpracy w zakresie przygotowania nowych projektów finansowanych ze środków programu Erasmus Plus.

Job shadowing stanowił ostatni element projektu. Projekt został zamknięty z dniem 30 kwietnia 2023 r.

Poniżej relacja zdjęciowa z pobytu we Francji:

Seminarium kontaktowe w projekcie 22 V’LA Erasmus Plus

W dniach od 8 do 13 maja 2023 r. w departamencie Saint-Brieuc we Francji odbędzie się pierwsze seminarium kontaktowe w ramach projektu 22 V’LA Erasmus Plus z udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia DROGA.

Seminarium będzie miało na celu nawiązaniu współpracy z organizacjami z całej UE zaangażowanymi w realizację programów europejskich na rzecz młodzieży oraz wzmocnienie zdolności organizacyjnych do pracy na poziomach ponadnarodowych i międzysektorowych. Seminarium kontaktowe pozwoli nowym przyszłym liderom projektów na opracowanie koncepcji szerokiego partnerstwa współpracy.

Projekt jest finansowany ze środków programu Erasmus Plus.

Stowarzyszenie DROGA z Akredytacją w programie Erasmus Plus

Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie DROGA otrzymało akredytację w programie Erasmus Plus w sektorze edukacja dorosłych.

Akredytacja umożliwia uproszczony dostęp do możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Akcji 1. Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus. Dodatkowo beneficjent w programie Erasmus uzyskuje możliwość wnioskowania o przyznanie Akredytacji w ramach uproszczonej procedury – jednorazowo na całą edycję programu.

W ramach otrzymanej akredytacji Stowarzyszenie DROGA planuje rozwijać swoją działalność edukacyjną na rzecz wsparcia osób wykluczonych społecznie w obszarze kompetencji cyfrowych, lingwistycznych, ale też analitycznych związanych z przetwarzaniem danych, zastosowania metod ilościowych oraz rozwijaniem postaw obywatelskich i działalności o charakterze społecznym.