Szkolenie w zakresie używania narzędzi cyfrowych w edukacji dorosłych

W dniach 22.01-26.01.2024 r. w Turynie (Włochy) odbyło się szkolenie członków stowarzyszenia DROGA w zakresie używania narzędzi cyfrowych w edukacji dorosłych. Tematem szkolenia było wykorzystanie nowych technologii do prowadzenia kampanii społecznych w mediach społecznościowych poprzez wykorzystanie technik narracji wizualnej.

Szkolenie zostało zorganizowane i prowadzone przez Andrea Serafiniego, filmowca i producenta, członka spółdzielni Lab.in.s, który posiada duże doświadczenie zawodowe w kreacji technik i metod pracy związanych z narracją wizualną.

Szkolenie zostało sfinansowane ze środków programu Erasmus Plus.

Obserwacja pracy we Francji

W dniach 4,5,6 oraz 8 grudnia 2023 r. miała miejsce obserwacja pracy przedstawiciela Stowarzyszenia DROGA w siedzibie Association Franco-Polonaise Côtes d’Armor Warmie et Mazurie. Association Franco-Polonaise Côtes d’Armor Warmie et Mazurie realizuje działania na rzecz wspierania umiejętności cyfrowych, w tym kształcenie w obszarze robotyki. Wyjazd był zatem okazją do podpatrywania w jaki sposób organizować, oparte na umiejętnościach cyfrowych, kampanie społeczne w Internecie oraz rozwijać kompetencje cyfrowe osób dorosłych i młodzieży łączące zagadnienia związane technologiami takimi jak robotyka oraz koncepcje filozoficzne wywodzące się z kognitywistyki.

Pobyt był również okazją do lepszego poznania lokalnej kultury bretońskiej, francuskiej i polskiej w trakcie polskiej Wigilii zorganizowanej w dniu 9.12.2023.r. w której wzięło udział 30 osób, w tym przedstawiciele lokalnej polonii.

Więcej na temat projektu i stowarzyszenia DROGA:

Obserwacja pracy była współfinansowana ze środków programu Erasmus Plus.

Seminarium kontaktowe 22 V’la Erasmus – relacja

W dniach od 8 do 12 maja 2023 r. w Paracret (Francja) odbyło się seminarium kontaktowe w projekcie 22 V’la Erasmus finansowane ze środków programu Erasmus Plus. Celem seminarium było nawiązanie kontaktów i zbudowanie partnerstw międzynarodowych do przyszłych projektów w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży.

Seminarium wzięło udział 12 organizacji młodzieżowych z terenu całej UE poświęcone realizacji programów aktywizacji społecznej młodzieży, zwłaszcza młodzieży z grup ryzyka, wśród nich LA VIBRIA INTERCULTURAL (Hiszpania), LINK (Włochy), Enoa Linguistics (Rumunia), Hopeland (Grecja), GFAS (Niemcy), IUVENTIA (Serbia), Dobrovlnicke Centrum z.s. (Czechy), IKOS (Turcja), IYER (Dania).

Poniżej relacja zdjęciowa:

Relacja z pobytu we Francji – projekt Droga do lepszych kompetencji

W dniach od 24 do 28 kwietnia 2023 r. odbyła się wizyta we Francji w celu obserwacji prac w ramach projektu „Droga do lepszych kompetencji” finansowana ze środków programu Erasmus Plus.

Organizacją goszczącą było Stowarzyszenie Francusko-Polskie Cotes d’Armor – Warmia i Mazury z siedzibą w Saint Brieuc (region Bretania), które zorganizowało obserwację pracy w zakresie kompetencji cyfrowych. Dodatkowo, wizyta była okazją do wielu spotkań z organizacjami pozarządowymi z regionu Bretanii z którymi współpracuje Stowarzyszenie DROGA tj. ADIJ22, Rich’ESS i Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles Cotes d’Armor.

Pobyt był również okazją do przygotowania się do współpracy w zakresie przygotowania nowych projektów finansowanych ze środków programu Erasmus Plus.

Job shadowing stanowił ostatni element projektu. Projekt został zamknięty z dniem 30 kwietnia 2023 r.

Poniżej relacja zdjęciowa z pobytu we Francji:

Seminarium kontaktowe w projekcie 22 V’LA Erasmus Plus

W dniach od 8 do 13 maja 2023 r. w departamencie Saint-Brieuc we Francji odbędzie się pierwsze seminarium kontaktowe w ramach projektu 22 V’LA Erasmus Plus z udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia DROGA.

Seminarium będzie miało na celu nawiązaniu współpracy z organizacjami z całej UE zaangażowanymi w realizację programów europejskich na rzecz młodzieży oraz wzmocnienie zdolności organizacyjnych do pracy na poziomach ponadnarodowych i międzysektorowych. Seminarium kontaktowe pozwoli nowym przyszłym liderom projektów na opracowanie koncepcji szerokiego partnerstwa współpracy.

Projekt jest finansowany ze środków programu Erasmus Plus.

Stowarzyszenie DROGA z Akredytacją w programie Erasmus Plus

Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie DROGA otrzymało akredytację w programie Erasmus Plus w sektorze edukacja dorosłych.

Akredytacja umożliwia uproszczony dostęp do możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Akcji 1. Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus. Dodatkowo beneficjent w programie Erasmus uzyskuje możliwość wnioskowania o przyznanie Akredytacji w ramach uproszczonej procedury – jednorazowo na całą edycję programu.

W ramach otrzymanej akredytacji Stowarzyszenie DROGA planuje rozwijać swoją działalność edukacyjną na rzecz wsparcia osób wykluczonych społecznie w obszarze kompetencji cyfrowych, lingwistycznych, ale też analitycznych związanych z przetwarzaniem danych, zastosowania metod ilościowych oraz rozwijaniem postaw obywatelskich i działalności o charakterze społecznym.

Narzędzia IT służące wspieraniu ofiar przemocy na Malcie

W dniach 22-27 stycznia 2023 r. odbyło się w Attard na Malcie szkolenie członków stowarzyszenia DROGA pt.:”Prowadzenie wsparcia online dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowane przez fundację VICTIM SUPPORT MALTA (VSM).

Tematem szkolenia była tematyka organizacji doradztwa online dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z użyciem platform usług telemedycznych.

Stowarzyszenie DROGA współpracuje z fundacją VSM od 2018 roku. VSM to organizacja, która wypracowała własne metody pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i powodzeniem stosuje w praktyce metody pomocy ofiarom przemocy, zwłaszcza terapię zorientowaną na traumę (trauma informed model) z użyciem narzędzi IT oraz doradztwa online.

Szkolenie stanowi element projektu pt.:”Droga do lepszych kompetencji”, który został sfinansowany z programu Erasmus Plus.

Raport z rekrutacji do mobilności w ramach projektu „Droga do lepszych kompetencji” w programie Erasmus Plus

Informujemy, że zakończono rekrutację do szkolenia pt.: „Prowadzenie wsparcia online dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” organizowane przez Victim Support Malta, w ramach projektu pt.:”Droga do lepszych kompetencji” finansowanego z programu Erasmus Plus.

W dniach od 23 do 27 stycznia 2023 ramach projektu odbędzie się wyjazd szkoleniowy na Maltę, który ma za zadanie podniesienie kompetencji zawodowych wśród członków i wolontariuszy Stowarzyszenia DROGA.

Działania towarzyszące w ramach mobilności w Finlandii

Przy okazji mobilności obywającej się na Uniwersytecie Jyväskylä w Finlandii w dniach 17-21 października 2022 r., członkowie stowarzyszenia DROGA mieli okazję do zapoznania się funkcjonowaniem innych organizacji pozarządowych w tym mieście. Zorganizowane zostało spotkanie w Centrum Kryzysowym MOBILE w Jyväskylä, która jako organizacja pozarządowa zajmuje się wsparciem ofiar i sprawców przemocy. Ponadto, Centrum Kryzysowe udziela pomocy, w tym poradnictwa w zakresie pomocy dla rodzin i osób, które doświadczyły trudnej sytuacji życiowej, osób samotnych i pozostawionych ze swoimi problemami.

Ponadto wizyta na Uniwersytecie Jyvasklya była okazją do zapoznania się zastosowaniem nowoczesnych technologii cyfrowych, w tym wirtualnej rzeczywistości (VR) do działań terapeutycznych wspierających leczenie sprawców przemocy (IPV). Jednym z nich jest projekt pt.: „Virtual Reality Prevention of Gender-Violence in Europe based on Neuroscience of Embodiment, peRspective and Empathy (GENERE)”. Projekt ten polega na zmniejszeniu przemocy w związkach (IPV) poprzez wdrożenie zaawansowanych technologii oraz narzędzi profilaktycznych i rehabilitacyjnych, wykorzystujących scenariusze wirtualnej rzeczywistości. Służą one wywoływaniu zmian behawioralnych i postaw, zwiększaniu empatii u sprawców przemocy, minimalizowaniu szkodliwych skutków i prawdopodobieństwa stosowania przemocy i recydywy wśród sprawców.

Szkolenie na Uniwersytecie Jyväskylä w ramach programu Erasmus Plus

W dniach 17-21 października 2022 r. odbywa się szkolenie pięciu członków stowarzyszenia DROGA na fińskim Uniwersytecie Jyvaskyla pt.: „Rozwój kompetencji analitycznych dla kadry osób pracujących z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym”.

Uniwersytet Jyväskylä prowadzi badania naukowe i szkolenia w zakresie efektywności nauczania, stosowania metod analitycznych, matematycznych i statystycznych w naukach
społecznych m.in. oceny efektów terapii dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym uzależnionych od m.in. alkoholu, narkotyków i stosujących przemoc. Tematem szkolenia będzie nauka oceny efektywności programów wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym opierających się w szczególności na metodach statystycznych.

Mobilność będzie okazją do zaprezentowania fińskiego sposobu pracy ze sprawcami przemocy w związkach (IPV) zwanego również modelem Jyväskylä. Szkolenia w ramach projektu prowadzi prof. Juha Holma.

Szkolenie odbywa się w ramach projektu pt.: „Droga do lepszych kompetencji” finansowanego ze środków UE z programu Erasmus +.