Zakończenie realizacji programu „Dorastanie do wartości”

Zakończono realizację programu pod nazwą „Dorastanie do wartości”, realizowanego w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Olsztynek na lata 2022 -2025. 

Program realizowany był na Świetlicy Profilaktycznej mieszczącej się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynku, przy ulicy Niepodległości 19. Zadania realizowane były w terminie od 04.05.2022 r. do 30.11.2022 r. w każdy wtorek. Program adresowany był do grupy młodzieżowej w wieku 12 – 17 lat mających doświadczenia związane z zażywaniem alkoholu. Dostępność do zajęć była równa zarówno dla dziewcząt, jak i dla chłopców. Kwalifikacja wynikała z wcześniej zebranych opinii pedagogów szkolnych. Grupa liczyła 15 osób.

Program profilaktyczno – edukacyjny spełniał następujące założenia:

1. Program był propozycją pracy profilaktycznej dla dzieci i młodzieży z Gminy Olsztynek.

2. Praca w programie rozwijała nowe sposoby zachowań i oparta była na bezpośrednim doświadczeniu uczestnika grupy.

3. Praca w programie oparta była na przeżywaniu doświadczenia przez uczestnika zajęć w oparciu o ćwiczenie zachowań z wielu obszarów (np. asertywności, komunikacji, wyrażania uczuć).

4. Praca w programie oparta była na przeżywaniu doświadczenia przez uczestnika zajęć w oparciu o proces przeżywania ,,tu i teraz”.

5. Program zakładał, że rozwój nowych, konstruktywnych zachowań jest procesem, a nie jednostkowym aktem. Proces ten jest długotrwały i daje się go podzielić na etapy: poznawanie, rozumienie, autodiagnozowanie, godzenie się i akceptację.

6. Praca w programie oparta była na zdobywaniu wiedzy związanej z zakresem zdrowego stylu życia, jako alternatywy dla zażywania narkotyków .

7. Program zakładał zdobycie wiedzy na temat świadomego postrzegania siebie bez narkotyków.

8. Program zakładał zdobycie wiedzy przez dzieci i młodzież w zakresie rozumienia i wyrażania swoich uczuć.

9. W czasie trwania programu uczestnicy zajęć budowali poczucie własnej wartości.

10. Program nie był gwarancją rozwiązania wszystkich problemów uczestnika zajęć, mógł jednak doprowadzić do rozwiązania problemów związanych z tematami poruszanymi na zajęciach grupowych oraz przy założeniu otwartości uczestnika.

Harmonogram pracy punktów konsultacyjnych przy MOPS

Od 4 maja 2022 r. wznowiły działalność punkty konsultacyjne działające przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynku. Program punktów realizowany jest przez Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA w Olsztynku we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olsztynku.

Harmonogram pracy punktów konsultacyjnych:

PONIEDZIAŁEK

800-1100 Dyżur Prawnika

WTOREK

900 – 1100 Punkt konsultacyjno – terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin

ŚRODA

800 – 1100 Punkt konsultacyjno-terapeutyczny dla osób doznających przemocy w rodzinie

1100 – 1400 Punkt konsultacyjny dla osób współuzależnionych

CZWARTEK

800 – 1100 Psychologiczny punkt konsultacyjny dla młodzieży