Rusza rekrutacja do mobilności w projekcie pt.:”Droga do lepszych kompetencji” w ramach programu Erasmus Plus

Informujemy, że rusza rekrutacja dla członków i wolontariuszy stowarzyszenia do mobilności w projekcie pt.:”Droga do lepszych kompetencji” w ramach programu Erasmus Plus. W ramach projektu przewidziana jest mobilność na Maltę oraz szkolenie pt. „Prowadzenie wsparcia online dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” organizowane przez Victim Support Malta, które ma za zadanie podniesienie kompetencji zawodowych członków i wolontariuszy Stowarzyszenia DROGA.

Informację o rekrutacji udziela Pani Anna Burcz, Prezes Stowarzyszenia DROGA, która jednocześnie koordynuje działania projektowe.

Pobierz kwestionariusz osobowy dla kandydatów do udziału w projekcie.

Mobilność odbędzie się w ramach projektu pt.:”Droga do lepszych kompetencji” finansowanego ze środków UE z programu Erasmus +.

Szkolenie na Malcie dla członkiń stowarzyszenia DROGA

W dniach 26-30 wrzesień 2022 r. pięć członkiń i wolontariuszek stowarzyszenia DROGA odbywa na Malcie kurs języka angielskiego. Kurs stanowi jeden z elementów projektu pt.: „Droga do lepszych kompetencji” finansowanego ze środków programu Erasmus Plus.

Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy i kompetencji kadry Stowarzyszenia Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA poprzez opracowanie narzędzi i metod uczenia się osób dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Kurs ma na celu podniesienie umiejętności posługiwania się komunikatywnie j. angielskim w kontekście realizowanych projektów współpracy ponadnarodowej. Dzięki niemu znacznie poszerzy się pole działania Stowarzyszenia DROGA na rzecz osób wykluczonych społecznie.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Raport z rekrutacji do mobilności w ramach projektu „Droga do lepszych kompetencji” w programie Erasmus Plus

Informujemy, że zakończono rekrutację do szkolenia pt.:”Kompetencje cyfrowe dla kadry osób pracujących z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym” w ramach projektu pt.:”Droga do lepszych kompetencji” finansowanego z programu Erasmus Plus.

W dniach od 24 do 29 kwietnia 2022 r. w ramach projektu odbędzie się wyjazd szkoleniowy do Saint Brieuc we Francji, który ma za zadanie podniesienie kompetencji cyfrowych wśród członków i wolontariuszy Stowarzyszenia DROGA.

Rekrutacja na mobilności do projektu „Droga do lepszych kompetencji” w ramach Erasmusa

Informujemy, że rusza rekrutacja dla członków i wolontariuszy stowarzyszenia do mobilności w projekcie pt.:”Droga do lepszych kompetencji” w ramach programu Erasmus Plus. W ramach projektu przewidziane są cztery mobilności (Francja, Malta, Finlandia), które mają za zadanie podniesienie kompetencji zawodowych w obszarze kompetencji cyfrowych i analitycznych członków Stowarzyszenia DROGA.

Informację o rekrutacji udziela Pani Anna Burcz, Prezes Stowarzyszenia DROGA, która jednocześnie koordynuje działania projektowe.

W załączeniu kwestionariusz osobowy dla kandydatów do udziału w projekcie.