Publikacja na temat przemocy wobec osób starszych

Nakładem wydawnictwa Marszałek ukazała się właśnie nowa publikacja przygotowana przez członków Stowarzyszenie DROGA we współpracy z Olsztyńskim Stowarzyszeniem Pomocy Telefonicznej poświęcona tematyce przemocy wobec osób starszych. Jej celem jest zaznajomienie przedstawicieli instytucji opieki społecznej, lekarzy, prawników, pracowników domów pomocy społecznej oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z charakterystyką zjawiska, kładąc szczególny nacisk na diagnozowanie i zgłaszanie do odpowiednich instytucji. Mamy nadzieję, że publikacja trafi w ręce nie tylko osób starszych, ale też szerokiej rzeszy ludzi i instytucji którym leży na sercu nie tylko mówienie o przemocy wobec osób starszych, ale też profilaktyka i podejmowanie interwencji o charakterze prawnym.

Publikacja stanowi część projektu „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Nowa publikacja stowarzyszenia na temat terapii dla sprawców metodą Jyväskylä

Nakładem wydawnictwa Marszałek z Torunia ukazała się właśnie nowa publikacja na temat terapii dla sprawców przemocy metodą Jyväskylä pt.:”Wprowadzenie do terapii grupowej dla sprawców przemocy metodą Jyväskylä”. Została ona opracowana przez członków Stowarzyszenia DROGA. Publikacja koncentruje się na zagadnieniach terapii grupowej. Jest ona skierowana jest nie tylko do terapeutów i psychologów, ale też do całego spektrum osób pracujących z osobami doświadczającymi przemocy jako forma wprowadzenia do zagadnień związanych z terapią dla sprawców przemocy. Może ona być włączana celem udoskonalana umiejętności praktyków zajmujących z problematyką przemocy domowej. Mamy nadzieję, że publikacja służyć będzie jako materiał poglądowy do promocji nie tylko samego modelu Jyväskylä w Polsce, ale przede wszystkim do zwiększenia popularności i dostępności wszelkiego rodzaju programów terapeutycznych dedykowanych sprawcom przemocy.

Więcej na temat działalności stowarzyszenia DROGA na:

Publikacja jest dostępna nieodpłatnie w wersji drukowanej. Osoby zainteresowane uzyskaniem publikacji prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub przez media społecznościowe.

Publikacja stanowi część projektu „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Podsumowanie projektu „Przemoc to niemoc”

W dniu 27 pażdziernika 2023 r. o godz. 10.00 w Olsztynku w siedzibie MOPS w Olsztynku odbyło się seminarium podsumowujące realizację projektu pt.:”Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

W seminarium uczestniczyło 35 osób, wśród nich przedstawiciele władz lokalnych, Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego odpowiedzialnych za kwestie wsparcia ofiar przemocy, nauczyciele oraz członkowie Uniwersytetu III Wieku z Olsztynka. Tematem seminarium było przedstawienie rezultatów, trwającego dwa lata, projektu, którego celem było wsparcie społeczności lokalnej w wysiłkach na rzecz ograniczenia przemocy domowej poprzez indywidualne konsultacje prawne, psychologiczne i terapeutyczne, lokalne kampanie społeczne i programy zapobiegania przemocy w szkołach.

Poniżej prezentacje i relacja zdjęciowa z tego wydarzenia:

Projekt „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Wkrótce dwie nowe publikacje stowarzyszenia DROGA

Do końca października 2023 r. nakładem wydawnictwa Adam Marszałek ukażą się dwie publikacje przygotowane przez członków i sympatyków Stowarzyszenie DROGA. Pierwsza z nich pt.:”Problematyka przemocy wobec osób starszych. Diagnoza, profilaktyka i wsparcie” dotyczy zagadnień związanych z obszarem zapobiegania przemocy wobec osób starszych. Publikacja została przygotowana we współpracy z członkami Olsztyńskiego Stowarzyszenia Pomocy Telefonicznej.

Druga pozycja pt.:”Wprowadzenie do terapii grupowej dla sprawców przemocy metodą Jyväskylä” przybliża bliżej nieznaną w Polsce, fińską metodę terapii dla sprawców przemocy w rodzinie.

Publikacje będą dostępne nieopłatnie w wersji elektronicznej na stronie internetowej naszego stowarzyszenia oraz w wersji drukowanej. Zamówienia można składać na adres mailowy stowarzyszenia. Nakład ograniczony. Pokrywamy koszty przesyłki pocztowej.

Obie publikacje stanowią część projektu „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Zaproszenie na seminarium podsumowujące projekt „Przemoc to niemoc”

W dniu 27 pażdziernika 2023 r. o godz. 10.00 w Olsztynku w siedzibie MOPS w Olsztynku odbędzie się seminarium podsumowujące realizację projektu pt.:”Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Zgłoszenia na seminarium przyjmowane są mailowo na adres Stowarzyszenia DROGA do dnia 23.10.2023 r.

Program seminarium:

Projekt „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Program edukacyjno-profilaktyczny – w sieci przemocy. Nowa publikacja Stowarzyszenia DROGA

Na początku czerwca 2023 r. nakładem wydawnictwa Marszałek z Torunia ukazała się nowa publikacja stowarzyszenia DROGA pt.: „Program edukacyjno-profilaktyczny – w sieci przemocy” autorstwa Krzysztofa Rubasa i Agnieszki Bucały, terapeuty i psychologa, członków naszego stowarzyszenia.

Publikacja ta ma charakter edukacyjno-profilaktyczny. Jest skierowana do nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów oraz wszystkich osób pracujących z młodzieżą, którzy chcą realizować oddolne programy zapobiegania przemocy w rodzinie. Tematyka książki dotyka zagadnień związanych z przyswojeniem wiedzy i analizie czynników wyzwalających przemoc w rodzinie.

Publikacja w prosty i przystępny sposób pokazuje jak zrealizować taki program w trakcie ośmiu spotkań odbywających się w formie sesji edukacyjno-profilaktycznych.

Publikacja jest dostępna nieodpłatnie dla wszystkich osób zainteresowanych zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej do pobrania poniżej. Osoby zainteresowanie uzyskaniem bezpłatnego egzemplarza w wersji papierowej proszone są o kontakt mailowy ze stowarzyszeniem: stowarzyszenie.droga[małpa]wp.pl.

Publikacja stanowi cześć projektu „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Warsztaty na temat terapii dla sprawców przemocy metodą Jyvaskyla

Przypominamy, że w dniach 29.05 -01.06.2023 r. w Dębowej Górze k. Olsztynka, Mazurskie Centrum Rehabilitacji, Dębowa Góra 1a odbędzie się warsztat na temat zasad prowadzenia terapii dla sprawców przemocy metodą Jyvaskyla prowadzony przez prof. Juhę Holmę z Uniwersytetu Jyväskylä.

Wszystkich zakwalifikowane osoby zapraszamy do udziału w zajęciach, które będzie okazją do umówienia teoretycznych ram modelu, przedstawienia i przedyskutowania trudnych przypadków klientów uczestniczących w terapiach prowadzonych przez polskich specjalistów oraz zaprezentowanie zasad terapii grupowej dla sprawców przemocy, w tym terapii w parach prowadzonych w modelu Jyväskylä.

Poniżej program warsztatów.

Warsztaty stanowią cześć projektu „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”  finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Szkolenie na temat przemocy w szkołach

    

W dniu 20 marca 2023 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Szczytnie odbyły się spotkania warsztatowo – szkoleniowe dla osób zainteresowanych wdrażaniem w swoich placówkach oświatowych programu edukacyjno – profilaktycznego ,,W sieci przemocy” opracowanego przez specjalistów Stowarzyszenia Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA w Olsztynku.

Program ma zadanie podniesienie świadomości uczniów szkół na temat przemocy oraz zwiększenie kompetencji na temat przemocy, której ofiarami są także dzieci i młodzież. Treści programu koncentrują się na identyfikacji potencjalnych zagrożeń z obszaru przemocy domowej oraz docelowo wczesnego wykrywania zjawiska przemocy domowej wśród uczniów szkół.

W spotkaniu szkoleniowym wzięło udział 14 nauczycieli, którzy przeprowadzą warsztaty i spotkania indywidualne z zakresu w/w programu w na terenie szkół muzycznych województwa warmińsko – mazurskiego oraz internatów przy szkołach muzycznych. Szkolenia przeprowadził certyfikowany terapeuta i członek Stowarzyszenia DROGA Krzysztof Rubas.

Szkolenie stanowi cześć projektu „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Rekrutacja na warsztaty poświęcone terapii dla sprawców przemocy metodą Jyväskylä zamknięta

Informujemy o zamknięciu rekrutacji na warsztaty poświęcone terapii grupowej dla sprawców przemocy metodą Jyväskylä, która będą prowadzone w dniach 29.05-02.06.2023 r. przez prof. Juhę Holma z Uniwersytetu Jyväskylä przy wsparciu Stowarzyszenie DROGA.

Wszystkim osobom, które nadesłały zgłoszenia dziękujemy za zainteresowanie. Szczegółowy program warsztatów prześlemy zakwalifikowanym uczestnikom drogą mailową.

Warsztaty odbędą się w Mazurskim Centrum Rehabilitacji w Dębowej Górze k. Olsztynka.

Adres:
Dębowa Góra 1a 11-015 Dębowa Góra

Warsztaty stanowią cześć projektu „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”  finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Dodatkowa rekrutacja nauczycieli do programu edukacyjno-profilaktycznego pt.:”W sieci przemocy”

Zapraszamy nauczycieli z województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w dodatkowym szkoleniu na temat wdrażania programu edukacyjno-profilaktycznego pt.:”W sieci przemocy” opracowanego przez terapeutów i psychologów ze Stowarzyszenia DROGA. Szkolenie jest nieodpłatne i trwa 20 godz.

Program umożliwi nauczycielom samodzielne wprowadzenie w swojej szkole programu profilaktyki w zakresie zapobiegania przemocy. Dzięki realizacji programu uczniowie szkół uzyskają wiedzę na temat przemocy, której ofiarami są dzieci i młodzież. Treści programu koncentrują się na identyfikacji potencjalnych ofiar przemocy domowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz sposobach komunikowania się z ofiarami przestępstw.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie lub mailowo do dnia 13 marca 2023 r. na adres Stowarzyszenia DROGA. Osoba do kontaktu: Krzysztof Rubas.

Szkolenie stanowi cześć projektu „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”  finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.