Nowa publikacja dotycząca metody Jyväskylä

W ramach Wydawnictwa Stowarzyszenia Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA w Olsztynku ukazała się właśnie tematyczna publikacja dotycząca zasad prowadzenia terapii dla sprawców przemocy za pomocą fińskiej metody Jyväskylä. Publikacja ma na celu pokazanie podstawowych zasad prowadzenia tej formy terapii oraz pokazanie doświadczeń Stowarzyszenia DROGA z Olsztynka, które jako pierwszy podmiot w Polsce zrealizował pilotażową terapię według tego modelu.

Nowa publikacja Stowarzyszenia DROGA pt. „Przemoc – droga donikąd. Model wsparcia ofiar i sprawców przemocy”

Publikacja Stowarzyszenie Droga

Stowarzyszenie DROGA wraz z maltańską fundacją Victim Support Malta wydała publikację na temat metod pracy z ofiarami i sprawcami przemocy na Malcie. „Niniejsza publikacja ma za zadanie ukazanie sposobu pracy z ofiarami i sprawcami przemocy, który został wypracowany na Malcie przez fundację Victims Support Malta oraz wydobycie z niej elementów o charakterze uniwersalnym, które z powodzeniem można zastosować w Polsce (…). Opisy mechanizmów wsparcia zapobiegania i zwalczania przemocy domowej, w tym wsparcia ofiar przemocy i metody pracy ze sprawcami oraz dobrych praktyk możliwych do zastosowania w Polsce, ale też w innych krajach UE stanowią główny cel i przedmiot tej publikacji”.

Stowarzyszenie DROGA jest jednym z pierwszych beneficjentów pomysłów zawartych w wydawnictwie stosując nieodpłatne metody wsparcia online za pomocą platformy doxy.me.

Publikacja jest dostępna poniżej w wersji elektronicznej. Planujemy również jej druk w drugiej połowie 2021 r.

Kliknij, żeby pobrać publikację „Przemoc – droga donikąd. Model wsparcia ofiar i sprawców przemocy”