Zakończona rekrutacja do programu „Dorastanie do wartości”

Zakończono rekrutację do programu pod nazwą „Dorastanie do wartości” realizowanego w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Olsztynek na lata 2022 -2025. Program będzie realizowany w Świetlicy Profilaktycznej mieszczącej się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynku na ulicy Niepodległości 19. Zadania realizowane będą w terminie od 04.05.2022 r. do 30.11.2022 r. w każdy wtorek.

Program adresowany jest do grupy młodzieżowej w wieku: 12 – 17 lat mających doświadczenia związane z zażywaniem alkoholu. Dostępność do zajęć jest równa tak dla dziewcząt, jak i dla chłopców. Kwalifikacja wynikała z wcześniej zebranych opinii pedagogów szkolnych. Grupa liczyć będzie 15 osób.

Program profilaktyczno – edukacyjny spełnia następujące założenia:

 1. Program jest propozycją pracy profilaktycznej dla dzieci i młodzieży z Gminy Olsztynek.
 2. Praca w programie rozwija nowe sposoby zachowań i oparta jest na bezpośrednim doświadczeniu uczestnika grupy.
 3. Praca w programie oparta jest na przeżywaniu doświadczenia przez uczestnika zajęć w oparciu o ćwiczenie zachowań z wielu obszarów (np. asertywności, komunikacji, wyrażania uczuć).
 4. Praca w programie oparta jest na przeżywaniu doświadczenia przez uczestnika zajęć w oparciu o proces przeżywania ,,tu i teraz”.
 5. Program zakłada, że rozwój nowych, konstruktywnych zachowań jest procesem, a nie jednostkowym aktem. Proces ten jest długotrwały i daje się go podzielić na etapy: poznawanie, rozumienie, autodiagnozowanie, godzenie się i akceptację.
 6. Praca w programie oparta jest na zdobywaniu wiedzy związanej z zakresem zdrowego stylu
  życia, jako alternatywy dla zażywania narkotyków .
 7. Program zakłada zdobycie wiedzy na temat świadomego postrzegania siebie bez alkoholu.
 8. Program zakłada zdobycie wiedzy przez dzieci i młodzież w zakresie rozumienia i wyrażania
  swoich uczuć.
 9. W czasie trwania programu, uczestnicy zajęć budują poczucie własnej wartości.
 10. Program nie jest gwarancją rozwiązania wszystkich problemów uczestnika zajęć, może jednak doprowadzić do rozwiązania problemów związanych z tematami poruszanymi na zajęciach grupowych oraz przy założeniu otwartości uczestnika.

Harmonogram pracy punktów konsultacyjnych przy MOPS

Od 4 maja 2022 r. wznowiły działalność punkty konsultacyjne działające przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynku. Program punktów realizowany jest przez Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA w Olsztynku we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olsztynku.

Harmonogram pracy punktów konsultacyjnych:

PONIEDZIAŁEK

800-1100 Dyżur Prawnika

WTOREK

900 – 1100 Punkt konsultacyjno – terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin

ŚRODA

800 – 1100 Punkt konsultacyjno-terapeutyczny dla osób doznających przemocy w rodzinie

1100 – 1400 Punkt konsultacyjny dla osób współuzależnionych

CZWARTEK

800 – 1100 Psychologiczny punkt konsultacyjny dla młodzieży

Stowarzyszenie DROGA nawiązało współpracę z organizacją Work With Perpetrators

Stowarzyszenie DROGA nawiązało współpracę z międzynarodową organizacją WORK WITH PERPETRATORS (WWP) zajmującą się kwestami przemocy w rodzinie. Założona w 2014 roku zrzesza obecnie 65 członków z 32 krajów europejskich. Wśród członków sieci znajdują się organizację realizujące programy dla sprawców przemocy, jednostki badawcze, organizacje pozarządowe oraz instytucje zajmujące się wspieraniem ofiar przemocy. Celem funkcjonowania sieci jest ograniczenie zjawiska przemocy w związkach intymnych (IPV) oraz upowszechnienia punktu widzenia, że przemoc ze względu na płeć stanowi naruszenie praw człowieka kobiet. WWP dąży do zbudowania świata opartego na równości płci poprzez wspieranie organizacji członkowskich w ich pracy nad eliminacją IPV, zwłaszcza wśród mężczyzn.

Więcej informacji na temat WPP znajduje się na oficjalnej stronie sieci Work With Perpetrators: www.work-with-perpetrators.eu

Konferencja Warmińsko-Mazurskiego Centrum Praw Kobiet

W dniu 15.12.2021 r. Stowarzyszenie DROGA wzięło udział w konferencji zorganizowanej przez Warmińsko-Mazurskie Centrum Praw Kobiet. Konferencja odbyła się w Olsztynie przy ul. Tarasa Szewczenki 1 ( budynek OCOP). Celem projektu było utworzenie Punktu Konsultacyjnego WMCPK, zintegrowane działań organizacji pozarządowych i upowszechnianie informacji mogących przyczynić się do wsparcia osób doświadczających przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć.

W trakcie konferencji zaprezentowaliśmy działania realizowane w ramach projektu „Hybrydowy punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy domowej i seksualnej” sfinansowanego w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) na lata 2014-2021.

Program konferencji:

11:00 – 11:15 – Przywitanie zaproszonych gości
11:15 – 11:30 – Prezentacja „Warmińsko-Mazurskiego Centrum Praw Kobiet”- Barbara Elżbieta Wyłudek
11:30  – 12:00 Wystąpienia zaproszonych gości :
Dr Joanna Frankowiak – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w ramach Akademickiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji „Empatia”
Krzysztof Wilczek – Wiceprezes Stowarzyszenia Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA w Olsztynku
Daria Hofman – Fundacja Court Watch Polska – on-line   

13:00 – Dyskusja i  poczęstunek

Spotkanie sieciujące organizacji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet

W dniu 4-5 grudnia w Warszawie odbędzie się spotkanie sieciujące organizacji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, które jest organizowane przez Fundację im. Stefana Batorego.

Celem spotkania będzie spotkanie organizacji pozarządowych działających na rzecz zapobiegania przemocy oraz przedyskutowanie zagadnień związanych z przemocą ze względu na płeć, omówienie dobrych praktyk oraz projektowanie nowych, skuteczniejszych działań. W spotkaniu wezmą również udział przedstawiciele Stowarzyszenia DROGA.

To już 11 lat funkcjonowania Stowarzyszenia Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA!

Stowarzyszenie droga - strona internetowa

Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA zostało zarejestrowane latem 2010 roku. Od tego czasu zrealizowano wiele projektów związanych z tematyką przemocy w rodzinie i uzależnień. Oto kalendarium z przypomnienie niektórych wydarzeń:

Czytaj dalej „To już 11 lat funkcjonowania Stowarzyszenia Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA!”

Wsparcie dla ofiar i sprawców przemocy w 2021 r.

W I kw. 2021 r. członkowie Stowarzyszenia DROGA będą świadczyć pomoc w następujących obszarach:

 • Krzysztof Rubas, poniedziałki, godz. 15-17: konsultacje indywidualne dla sprawców przemocy w rodzinie;
 • Ewa Szerszeniewska, środy, godz. 15-17: poradnictwo specjalistyczne dla ofiarami przemocy domowej i ds. pracy z osobami współuzależnionymi.

Krótkie podsumowanie wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy świadczonego przez Stowarzyszenie DROGA w 2019 i 2020 r.

W 2020 r. Stowarzyszenie DROGA zrealizowało następujące formy wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy:

1) Poradnictwo indywidualne specjalistyczne dla osób uzależnionych: 160 godz. w 2019 r. i 180 godz. w 2020 r.
2) Konsultacje indywidualne dla sprawców przemocy w rodzinie: 160 godz. w 2019 r. 135 godz. w 2020 r.
3) Konsultacje indywidualne w ramach Szkoły dla Rodziców: 40 godz. w 2019 r, 20 godz. w 2020 r.
4) Punkt Konsultacyjny dla Rodzin: zajęcia grupowe dla dzieci: 160 godz. w 2019 r., 120 godz. w 2020 r.
5) Punkt Konsultacyjny dla Rodzin: zajęcia indywidualne dla dzieci: 160 godz. w 2019 r., 120 godz. w 2020 r.
6) Punkt Konsultacyjny dla Rodzin: konsultacje indywidualne z rodzicami: 80 godz. w 2019 r. 20 godz. w 2020 r.
7) Poradnictwo specjalistyczne: zajęcia indywidualne z terapeutą ds. pracy z ofiarami przemocy domowej i ds. pracy z osobami współuzależnionymi: 120 godz. w 2019 r., 110 godz. w 2020 r. i 30 godz. w 2021 r.
8) Warsztaty umiejętności społecznych: komunikacja interpersonalna: 80 godz.
9) Warsztaty umiejętności społecznych: nabywanie poczucia własnej wartości: 80 godz. 10) Warsztaty umiejętności społecznych: rozpoznawanie i nazywanie własnych emocji: 80 godz.

Wypoczynek letni dla dzieci z Domu dla Dzieci ZGODA w Olsztynku

Stowarzyszenie droga dzieci z domu dla dzieci zgoda wypoczynek letni

W dniach od 28.06.2020 r do 05.07.2020 r. odbył się wyjazd zorganizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA w Olsztynku, w ramach realizacji zadania publicznego zleconego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Olsztynek na 2020 rok.

Wypoczynek letni z programem profilaktycznym ze szczególnym uwzględnieniem programów rekomendowanych oraz zajęć edukacyjnych, informacyjnych i socjoterapeutycznych realizowany był pod nazwą własną „Chodź z nami budować szczęśliwe Jutro”. Wzięli w nim udział wychowankowie Domu dla Dzieci „ZGODA” w Olsztynku. Opiekę nad wychowankami sprawowali wychowawcy zatrudnieni w Domu dla Dzieci „ZGODA” .

Podczas wyjazdu realizowano zajęcia o charakterze edukacyjnym oraz socjoterapeutycznym z zakresu profilaktyki uzależnień. Spotkania odbywały się codziennie w godzinach popołudniowych. Tematami rozmów było uzależnienie od alkoholu, powody, dla których ludzie sięgają po alkohol, alkohol jako środek uzależniający, konsekwencje jego nadużywania, wzmacnianie pozytywnego obrazu własnej osoby, wiara w siebie, nauka mówienia nie, akceptacja siebie, osiągnięcie celu. Ponadto w czasie wyjazdu zorganizowano wycieczki w góry: nad Czarny Staw oraz przełęcz Karb – szczyt Karb, przełęcz pod Kopą Kondracką granicą na Kasprowy Wierch, spacer Doliną Kościeliską, zwiedzanie Jaskini Mroźnej, spacer Doliną Chochołowska z wejściem na Wołowiec, spacer Doliną Pięciu Stawów przez Świstówkę do Morskiego Oka, zwiedzanie Zakopanego i Krupówek. Zorganizowano również kulig z ogniskiem oraz wycieczkę jednodniową Spływ Dunajcem, a także zwiedzanie Zamku w Niedzicy oraz Zabytkowego Zamku w Dębnie. Wychowankowie również bawili się parku rozrywki Energylandia w Zatorze. W czasie zorganizowanym przeprowadzano gry i zabawy na świeżym powietrzu oraz w pomieszczeniach pensjonatu.

Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez dotacji z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Olsztynek na rok 2020r.

Sprawozdanie z działalności punktów konsultacyjnych

Od 21 stycznia 2019r. do 20 grudnia 2019r. Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA w Olsztynku realizowało Program funkcjonowania Punktów Konsultacyjnych dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, osób współuzależnionych, osób uzależnionych od alkoholu oraz nadużywających alkoholu i Prawniczego Punktu Konsultacyjnego finansowany z Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Olsztynku.

Wieloletnie doświadczenia w Prawniczym Punkcie Konsultacyjnym i w Punktach Konsultacyjnych dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, osób współuzależnionych i osób uzależnionych oraz nadużywających alkoholu dowiodło, że przemoc i spożywanie alkoholu na terenie Gminy jest poważnym problemem natury społecznej i prawnej. Zjawisko to, zarówno w swej fizycznej, psychicznej jak i ekonomicznej postaci przez swoją nagminność generuje problemy prawne i osobiste, których samodzielne rozwiązanie często leży poza indywidualnymi możliwościami  danej osoby i jej rodziny.

Czytaj dalej „Sprawozdanie z działalności punktów konsultacyjnych”