Galeria

W dniach od 3 do 5 czerwca 2024 r. przedstawiciele stowarzyszenia DROGA przeprowadzili w miejscowości Saint Brieuc szkolenie dla 19 przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji pracujących z młodzieżą zagrożonych uzależnieniem od Internetu i wdrożenie program profilaktyki uniwersalnej dla młodzieży w zakresie zapobiegania uzależnieniu od kompulsywnego używania Internetu. Program ma za zadanie dostarczenie wiedzy z zakresu zagrożeń, jakie niesie za sobą kompulsywne używanie Internetu, wytworzenie refleksji wśród młodzieży: jakie obszary życia ulegają destrukcji podczas kompulsywnego używania Internetu, podniesienie świadomości na temat pogarszania się stanu zdrowia wskutek kompulsywnego używania Internetu oraz dostarczenie wiedzy z zakresu zagrożeń, jakie niesie za sobą kompulsywne używanie Internetu.


W dniu 31 maja 2024 r. na Malcie w miejscowości Marsa odbyło się seminarium pt.:”Cyber attack on gender”. Tematem seminarium było zrozumienie nowych form nękania cyfrowego tj. np.: stalking pornografia, grooming online, których ofiarami są kobiety, wypracowanie dobrych praktyk ich zapobiegania, przeanalizowanie cyberprzemocy na wielu poziomach w ramach współdziałania organizacji pozarządowych, organów policji, sądów, władz lokalnych i centralnych.


W dniach 22-23 czerwca 2024 r. w Zagrzebiu (Chorwacja) przedstawiciel Stowarzyszenia Wspierania Działań na rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA (dr Maciej Duda) wziął udział w dorocznej konferencji Victim Support Europe (#VSE). Jest to organizacja działająca od 34 lat, zrzeszająca 78 członków z 36 państw. Udziela pomocy ponad 3 milionom ofiar przestępstw rocznie. Konferencja odbyła się pod hasłem „The Bridge over Troubled Water. Celebrating and Strenghthening Victim Support”. W konferencji wzięło udział ok. 200 uczestników z większości państw europejskich oraz delegacja organizacji partnerskiej Victim Support Asia z Korei Południowej. Obrady konferencji transmitowane były również online. Podczas konferencji swoje wystąpienia zaprezentowało 24 prelegentów reprezentujących m.in. Chorwację, Bośnię i Hercegowinę, Włochy, Grecję, Izrael, Portugalię, Francję, Anglię, Walię, Szkocję, Irlandię Północną, Irlandię, Belgię, Holandię, Danię, Niemcy, Austrię, Polskę, Węgry, Estonię, Finlandię oraz Szwecję.


Międzynarodowe warsztaty poświęcone tematyce nękania cyfrowego w środowisku młodzieżowym z udziałem pięciu specjalistów z francuskiego stowarzyszenia ADIJ22, stowarzyszenia DROGA oraz przedstawicieli władz lokalnych, pracowników socjalnych, nauczycieli i pedagogów.


Szkolenie w ramach grantu SPLOT, 15-16 lutego 2024 r. Olsztynek.

Szkolenie na temat wykorzystania narzędzi cyfrowych, Labins, Turyn 2024, Erasmus Plus.


W dniach 05-08.03.2024 r. Stowarzyszenie DROGA przy wsparciu MOPS w Olsztynku zorganizował międzynarodowe seminarium poświęcone mowie nienawiści pt.:”Mowa nienawiści to nie wirtualna rzeczywistość” w którym udział wzięli przedstawiciele Lab.in.s – włoskiej spółdzielni socjalnej zajmującą się tematyką przeciwdziałania mowie nienawiści.


Konferencja podsumowująca projekt „Przemoc to niemoc” zorganizowana w dniu 27.10.2023 r. w Olsztynku.


Warsztaty dla specjalistów pracujących ze sprawcami przemocy, Dębowa Góra, 28.05-01.06.2023 r., prowadzący: prof. Juha Holma, Uniwersytet Jyvaskyla

Erasmus Plus, Droga do lepszych kompetencji, Saint-Brieuc, Francja w dniach 24-28.04.2023 r.

Szkolenia w VSM, styczeń 2023 r. w ramach programu E+

Projekt V’la Erasmus Plus, 8-12.05.2023 r., Cotes d’Armor, Francja

Zajęcia na temat przemocy wobec seniorów, Olsztynek, listopad 2022

Mobilność ma Malcie w projekcie finansowanym z programu Erasmus Plus, wrzesień 2022 r.

Wizyta w Jyvaskyla w Finlandii w ramach projektu finansowanego z programu E+, październik 2022 r.

Kampania społeczna #ResponisbleTogether22′ zorganizowana i przeprowadzona w listopadzie i grudniu 2022 r.

Szkolenia na temat przemocy wśród osób starszych, grudzień 2022 r.

Szkolenie dla młodzieży w ramach programu „Przemoc na randkach”, 2016 r.

Szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy dla pracowników służby zdrowia, 2016 r.

Konkurs dla dzieci i młodzieży z zakresu tematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 2015 r.

Zajęcia warsztatowe i terapeutyczne (Olsztynek, 2016 r.)

Szkolenie dla nauczycieli w zakresie przeciwdziałania przemocy, 2016 r.

Szkolenia dla wolontariuszy, 2016 r.

Mobilność w ramach programu Erasmus Plus w departamencie Cotes d’Armor, Francja (czerwiec 2021 r.)