Kliknij życzliwością

Przedstawiamy narzędzia do społecznej kampanii zrealizowanej przez stowarzyszenie DROGA oraz Victims Support Malta w ramach projektu pt.:”Partnerstwo na rzecz rozwoju narzędzi edukacyjnych przeciwdziałających przemocy w cyberprzestrzeni ze względu na płeć”.

Projekt „Partnerstwo na rzecz rozwoju narzędzi edukacyjnych przeciwdziałających przemocy w cyberprzestrzeni ze względu na płeć” ma na celu stworzenie narzędzi edukacyjnych, które zapobiegną i zwalczą przemoc ze względu na płeć (GBCV). Projekt ma na celu rozwój nowych umiejętności ICT i wzmocnienie zdolności organizacji partnerskiej do pracy międzynarodowej. Dzięki temu organizacje będą lepiej przygotowane do radzenia sobie z nowymi formami GBCV.

Projekt jest współfinansowany przez UE ze środków programu Erasmus Plus.