Obserwacja pracy we Francji

W dniach 4,5,6 oraz 8 grudnia 2023 r. miała miejsce obserwacja pracy przedstawiciela Stowarzyszenia DROGA w siedzibie Association Franco-Polonaise Côtes d’Armor Warmie et Mazurie. Association Franco-Polonaise Côtes d’Armor Warmie et Mazurie realizuje działania na rzecz wspierania umiejętności cyfrowych, w tym kształcenie w obszarze robotyki. Wyjazd był zatem okazją do podpatrywania w jaki sposób organizować, oparte na umiejętnościach cyfrowych, kampanie społeczne w Internecie oraz rozwijać kompetencje cyfrowe osób dorosłych i młodzieży łączące zagadnienia związane technologiami takimi jak robotyka oraz koncepcje filozoficzne wywodzące się z kognitywistyki.

Pobyt był również okazją do lepszego poznania lokalnej kultury bretońskiej, francuskiej i polskiej w trakcie polskiej Wigilii zorganizowanej w dniu 9.12.2023.r. w której wzięło udział 30 osób, w tym przedstawiciele lokalnej polonii.

Więcej na temat projektu i stowarzyszenia DROGA:

Obserwacja pracy była współfinansowana ze środków programu Erasmus Plus.

Rozpoczęcie projektu na temat przemocy wśród młodzieży w Internecie

W dniu 7 grudnia 2023 r. w Saint Brieuc (Francja) odbyło się spotkanie inaugurujące realizację projektu poświęconego przemocy w Internecie wśród młodzieży pt.:”Community-based educational tools for the prevention of cyberbullying and cybervictimisation„.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele lidera Stowarzyszenia ADIJ22: Elise, Charles, Rosenn, Marie-George, Camille oraz Stowarzyszenia DROGA z Olsztynka. Celem projektu jest wypracowanie narzędzi edukacyjnym służącym młodzieży oraz osobom pracującym z młodzieżą w zapobieganiu przemocy w Internecie i zjawisku wiktymizacji. Następne spotkanie z udziałem naszych przyjaciół z Francji zaplanowaliśmy w Olsztynku na kwiecień 2024 r. W trakcie spotkania omówiono plany realizacji projektu, w tym mobilności przedstawicieli obu organizacji.

Więcej na temat projektu i działalności stowarzyszeniu DROGA:

Projekt jest dofinansowany ze środków programu Erasmus Plus.

Start projektu na temat przeciwidziałania mowie nienawiści

W dniach od 30 listopada do 3 grudnia 2023 r. gościliśmy w Olsztynku i Olsztynie przedstawiciela spółdzielni społecznej Lab.in.s z Turynu – Andrea Serafiniego. Wizyta miała na celu inaugurację i zaplanowanie wspólnych działań w nowym projekcie pt.:”The upskilling organisational potential of stakeholders in providing grassroots services to victims of hate crimes”.

W ramach projektu planujemy rozwijanie kapitału społecznego organizacji i społeczności lokalnych, które umożliwi skuteczniejszą pomoc osobą poszkodowanym w wyniku mowy nienawiści. Już od marca 2024 r. zorganizowane będą nieodpłatne, otwarte szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych w Polsce i we Włoszech, które będą służyły wypracowaniu narzędzi edukacyjnych i przeciwdziałanie mowie nienawiści.

Więcej na temat projektu i Stowarzyszenia DROGA:

Projekt jest współfinansowany ze środków programu Erasmus Plus.

Wybieram marzenia, nie uzależnienia

Zakończono realizację programu pod nazwą „Wybieram marzenia, nie uzależnienia”, realizowanego w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Olsztynek na lata 2022 -2025. Program realizowany był na Świetlicy Profilaktycznej mieszczącej się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynku na ulicy Niepodległości 19. Zadania realizowane były w każdy wtorek, w terminie od 01.02.2023 r. do 30.11.2023 r.


Program adresowany był do grupy młodzieżowej w wieku: 12 – 17 lat mających doświadczenia związane z zażywaniem alkoholu. Dostępność do zajęć była równa tak dla dziewcząt, jak i dla chłopców. Kwalifikacja wynikała z wcześniej zebranych opinii pedagogów szkolnych. Grupa liczyła 15 osób.

Program profilaktyczno – edukacyjny spełniał następujące założenia:

 1. Program był propozycją pracy profilaktycznej dla dzieci i młodzieży z Gminy Olsztynek.
 2. Praca w programie rozwijała nowe sposoby zachowań i oparta była na bezpośrednim doświadczeniu uczestnika grupy.
 3. Praca w programie oparta była na przeżywaniu doświadczenia przez uczestnika zajęć w oparciu o ćwiczenie zachowań z wielu obszarów (np. asertywności, komunikacji, wyrażania uczuć).
 4. Praca w programie oparta była na przeżywaniu doświadczenia przez uczestnika zajęć w oparciu o proces przeżywania ,,tu i teraz”.
 5. Program zakładał, że rozwój nowych, konstruktywnych zachowań jest procesem, a nie jednostkowym aktem. Proces ten jest długotrwały i daje się go podzielić na etapy: poznawanie, rozumienie, autodiagnozowanie, godzenie się i akceptację.
 6. Praca w programie oparta była na zdobywaniu wiedzy związanej z zakresem zdrowego stylu życia jako alternatywy dla zażywania narkotyków.
 7. Program zakładał zdobycie wiedzy na temat świadomego postrzegania siebie bez narkotyków.
 8. Program zakładał zdobycie wiedzy przez dzieci i młodzież w zakresie rozumienia i wyrażania swoich uczuć.
 9. W czasie trwania programu, uczestnicy zajęć budowali poczucie własnej wartości.
 10. Program nie był gwarancją rozwiązania wszystkich problemów uczestnika zajęć, mógł jednak doprowadzić do rozwiązania problemów związanych z tematami poruszanymi na zajęciach grupowych oraz przy założeniu otwartości uczestnika.

Prowadzący przygotowali treści programowe na każde spotkanie. Do w/w tematów zajęcia odbywały się w formie miniwykładów, dyskusji, ćwiczenia umiejętności, „burzy mózgów” dzielenia się własnym doświadczeniem, a także w formie gier, zabaw, odgrywania scenek, wykorzystanie elementów gry EKSPEDYCJA. Wykorzystano elementy programu rekomendowanego „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”.

5 kwestii do zapamiętania: zakończenie kampanii społecznej #ResponisbleTogether’23

W dniu dziejszym kończymy kampanię społeczną #ResponisbleTogether’23 poświęconej przeciwdziałaniu przemocy domowej i promocji programów interwencyjnych dla sprawców przemocy.

Oto 5 kwestii do zapamiętania:

Kampania #ResponisbleTogether’23 została zrealizowana przez europejską sieć WWP we współpracy z organizacjami pozarządowymi z całej Europy: BAG TäHG (Niemcy), Vive Zene (Bośnia i Hercegowina), FNACAV (Francja), Stop Nasílí (Czechy), DUGA & UZOR (Chorwacja), CAM (Włochy), Relive (Włochy), White Dove (Włochy), CLMB (Albania), Quendra VANTRA (Albania), ZBT (Albania), SPAVO PROTEAS (Cypr), UG Buducnost Modrica (Bośnia i Hercegowina), LoM (Czechy), Social Insurance Board (Estonia), OPNA (Serbia) oraz Stowarzyszenie DROGA (Polska) przy wsparciu finansowym UE.

5 powodów zapobiegania przemocy domowej: kampania społeczna #ResponsibleTogether’23

 1. Programy dla osób stosujących przemoc domową pracują także na korzyść osób doznających przemocy
 2. Przemoc jest wyborem, a wybory, które podejmujemy mogą się zmieniać
 3. Współpraca specjalistów realizujących programy dla osób stosujących przemoc i specjalistów pomagających osobom doznającym przemocy zwiększa bezpieczeństwo dla każdej ze stron.
 4. Dzieci żyjące w środowisku gdzie występuje problem przemocy domowej także doświadczają przemocy, zasługują więc na szczególną uwagę podczas interwencji.
 5. Programy dla sprawców przemocy są kluczowym elementem zredukowania lub zakończenia przemocy domowej

Więcej na temat pracy ze sprawcami przemocy znajdziesz tutaj:

Materiały te zostały opracowane w ramach kampanii społecznej #ResponisbleTogether’23, realizowanej przez sieć WWP i wspieranej finansowo przez UE.

Jak zidentyfikować przemoc domową: kampania społeczna #ResponsibleTogether’23

Kiedy twój partner:

● Wykazuje nadmiernie zazdrosne zachowanie i kontrolę nad partnerką, która „zawsze musi mu mówić, gdzie jest”
● Ma seksistowskie lub mizoginistyczne podejście lub wygłasza seksistowskie lub mizoginistyczne uwagi
● Zawsze towarzyszy partnerce, nawet podczas rutynowych wizyt i nalega, aby być obecnym na spotkaniach (a jego partnerka jest zawiedziona lub spieszy się, by ją zakończyć)
● Mówi za swoją partnerkę, przerywa jej lub ją poprawia, nie pozwala jej mówić, dyskredytuje lub deprecjonuje ją i próbuje podejmować decyzje w jej imieniu
● Usprawiedliwia lub minimalizuje obrażenia partnerki lub jej stany psychiczne, które mogą być wynikiem przemocy
● Obwinia partnerkę za swoje problemy
● Ma trudności w radzeniu sobie z lękiem i stresem, ma wahania nastroju i/lub podnosi głos
● Pokazuje dwie pozornie przeciwstawne postawy: milczący, broni się, odmawia odpowiedzi na pytania lub jest gadatliwy, czasami nietaktowny, nadmiernie uległy, uprzejmy i uśmiechnięty, zwłaszcza podczas rozmów z partnerką.

Zgłoś się do nas albo skontaktuj się z najbliższym ośrodkiem pomocy społecznej lub inną wyspecjalizowaną organizacją pozarządową lub instytucją.

Ty także możesz być ofiarą przemocy domowej. Dowiedz się więcej jak zapobiegać przemocy domowej i dołącz do wspólnej kampanii społecznej:

Kampania społeczna #ResponisbleTogether’23 jest realizowana przez europejską sieć WWP przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej.

Agresywne zachowanie to wybór! Kampania społeczna #ResponsibleTogether’23

Agresywne zachowanie to wybór! Jeśli sprawcy przemocy chcą pomocy i otrzymają odpowiednie wsparcie to mogą zmienić szkodliwe wzorce i zachowania. Czasami wystarczy po prostu zaproponować rozmowę, aby zapoczątkować proces zmiany.

Jeśli istnieje wystarczająca motywacja i zaangażowanie w proces zmiany, następnym krokiem jest skierowanie mężczyzny do specjalistycznego programu dla sprawców przemocy.

Dlatego weź udział w europejskiej kampanii społecznej #ResponsibleTogether’23 poświęconej przeciwdziałaniu przemocy domowej. Pobierz materiały i dołącz do nas:

Kampania jest realizowana przez europejską sieć WWP przy wsparciu finansowym z Unii Europejskiej.

Przemoc domowa jako problem społeczny: kampania #ResponsibleTogether’23

Przemoc w związkach to problem społeczny. Możemy ją powstrzymać tylko wtedy, gdy wszyscy pracujemy nad rozwiązaniem. Jeśli masz stały kontakt ze sprawcami przemocy w swoim miejscu pracy, masz szansę interweniować i rozpocząć proces zmiany.

Dlatego dołącz do europejskiej kampanii społecznej #ResponisbleTogether’23, której tematem jest przeciwdziałanie przemocy domowej. Pobierz materiały tutaj:

Kampania jest realizowana przez WWP przy wsparciu finansowym UE.

Ochrona dzieci #ResponsibleTogether’23

Trwa europejska kampania społeczna #ResponsibleTogether’23 mająca na celu promowanie pracy ze sprawcami przemocy.

Doświadczanie przemocy domowej znacząco oddziałuje dla dzieci. Zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń lękowych, depresji, nadużywania substancji i tym podobnych. Praca z ojcami i motywowanie ich do zmiany zachowania znacząco poprawi sytuację ich dzieci.

Czy wiesz, że: specjalistyczna terapia dla sprawców przemocy znacznie obniża ryzyka zachowań przemocowych i pomaga chronić dzieci!

Więcej na temat kampanii i działalności stowarzyszenia DROGA:

Nie bądź obojętny. Dołącz do europejskiej kampanii społecznej #ResponsibleTogether’23.

Chrońmy dzieci! ZMIANA JEST MOŻLIWA!