Wyniki zapytania ofertowego nr 11/ZO/2019

W związku z realizacją projektu „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, iż w zapytaniu ofertowym nr 11/ZO/2019 na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu  zostali wyłonieni następujący Wykonawcy: 
Część I – Emilia Nowicka
Część II – brak ofert
Część III – Małgorzata Woźna

Wyniki rozeznania rynku nr 01/03/RC/2019

Informujemy, iż w wyniku rozeznania rynku nr 01/03/RC/2019 na świadczenie usługi konsultacji i doradztwa prawnego w ramach projektu „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy” została wybrana następująca oferta:

  1. Monika Kotowska, Olsztyn.

Zapytanie ofertowe nr 11/ZO/2019

Informujemy, że Stowarzyszenie Droga ogłosiło zapytanie ofertowe na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Dokumenty do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2
4. Załącznik nr 3
5. Załącznik nr 4

Wyniki zapytania ofertowego nr 8/ZO/2019

W związku z realizacją projektu „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, iż w zapytaniu ofertowym nr 8/ZO/2019 na współprowadzenie warsztatów psychologiczno-terapeutycznych w zakresie pracy z osobami współuzależnionymi i/lub ofiarami przemocy w ramach projektu został wyłoniony następujący Wykonawca: 
1. Ewa SzerszeniewskaRozeznanie rynku nr 01/03/RC/2019

W ramach realizacji projektu „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  na lata 2014-2020 Stowarzyszenie Droga ogłasza rozeznanie cenowe dotyczące usługi świadczenia indywidualnego doradztwa prawnego dla uczestników projektu.

Ofertę należy złożyć w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną [e-mail stowarzyszenie.droga@wp.pl], osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie DROGA, ul. Niepodległości 19, 11-015 Olsztynek w nieprzekraczalnym terminie: do 29 marca  2019 br. do godziny 15:00.

Dokumenty do pobrania:

  1. Rozeznanie rynku
  2. Formularz oferty

Wyniki zapytania ofertowego nr 9/ZO/2019

W związku z realizacją projektu „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, iż w zapytaniu ofertowym nr 9/ZO/2019 na świadczenie specjalistycznych konsultacji i doradztwa psychologicznego w ramach projektu zostali wyłonieni następujący Wykonawcy: 
Część I – Magdalena Kaska
Część II – Karolina Michniewicz – Szczepańska

Wyniki zapytania ofertowego nr 10/ZO/2019

W związku z realizacją projektu „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, iż w zapytaniu ofertowym nr 10/ZO/2019 na świadczenie specjalistycznych konsultacji i doradztwa psychologicznego w ramach projektu  został wyłoniony następujący Wykonawca: 
1. Agata Potkaj

Zapytanie ofertowe nr 10/ZO/2019

Informujemy, że Stowarzyszenie Droga ogłosiło zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych konsultacji i doradztwa psychologicznego w ramach projektu „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Dokumenty do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2
4. Załącznik nr 3
5. Załącznik nr 4

Zapytanie ofertowe nr 9/ZO/2019

Informujemy, że Stowarzyszenie Droga ogłosiło zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć dla rodziców w ramach Punktu Konsultacyjnego dla Rodzin w projekcie „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Dokumenty do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2
4. Załącznik nr 3
5. Załącznik nr 4

Zapytanie ofertowe nr 8/ZO/2019

Informujemy, że Stowarzyszenie Droga ogłosiło zapytanie ofertowe na współprowadzenie warsztatów psychologiczno-terapeutycznych w zakresie pracy z osobami współuzależnionymi i/lub ofiarami przemocy w ramach projektu „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Dokumenty do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2
4. Załącznik nr 3
5. Załącznik nr 4