Prawa człowieka dla ofiar przestępstw

Celem projektu jest wzmocnienie praw ofiar przestępstw, wynikający z obowiązywania w Polsce Dyrektywy 2012/29/UE, która ustanowiła normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw dla wszystkich krajów EU. W ramach projektu będziemy:
a) świadczyć usługi prawne, terapeutyczne i psychologiczne dla ofiar przestępstw
b) analizować zakres implementacji Dyrektywy w polskich przepisach prawnych, a w niektórych przypadkach podejmować działania na rzecz zmiany polskiego prawodawstwa w tym zakresie, zwłaszcza w odniesieniu do szczególnie wrażliwych grup społecznych będących ofiarami przestępstw (tj. dzieci, osoby niepełnosprawne, cudzoziemcy)
c) upowszechniać zapisy Dyrektywy oraz wprowadzeniu konkretnych zmian w polskim prawodawstwie.

Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Rodzinie „ARKA” im. Ks. Juliana Żołnierkiewicza.

Projekt jest finansowany ze środków UE w ramach projektu “Building Bridges – Civic Capital in Local Communities”.