Hybrydowy punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy domowej i seksualnej

Od dnia 1 listopada Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA w listopadzie br. realizuje nowy projekt pt.:”Hybrydowy punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy domowej i seksualnej”.

Projekt polega na uruchomieniu i prowadzeniu przez okres 18 miesięcy na terenie Olsztyna i Olsztynka interwencyjnego punktu wsparcia przeznaczonego dla ofiar przemocy domowej świadczącego usługi w formie hybrydowej: online oraz stacjonarnej, w tym usług telefonicznych pierwszego kontaktu, zapewnienie profesjonalnej opieki, wsparcia specjalistycznego dla ofiar przemocy oraz wynajęcie i przystosowanie mieszkania do potrzeb ofiar przemocy (matki i dzieci). W ramach funkcjonowania punktu prowadzone będzie doradztwo prawne, psychologiczne i terapeutyczne.

Ważnym elementem projektu będzie kampania informacyjna skierowana zarówno do ofiar przemocy jak i instytucji. Będzie ona prowadzona w mediach społecznościowych i tradycyjnych, ale też będzie skierowana do samorządów lokalnych, w tym w szczególności różnych przedstawicieli gminnych zespołów interdyscyplinarnych (pracowników socjalnych, policji, pracowników służby zdrowia, kuratorów). Projekt będzie skierowany do wszystkich osób

Projekt jest realizowany we współpracy z Olsztyńskim Telefonem Zaufania, który będzie świadczył usługi pierwszego kontaktu z ofiarami przemocy.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.


Krótkie podsumowanie działań w projekcie „Hybrydowy punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy domowej i seksualnej”


W miesiącach od listopada 2021 r. do końca stycznia 2022 przeprowadzonych zostało łącznie 131 rozmów telefonicznych przeprowadzonych przez konsultantów Olsztyńskiego Telefonu Zaufania – partnera projektu z osobami dotkniętymi przemocą domową z czego 36 dotyczyło używania przemocy fizycznej, 111 przemocy psychicznej i emocjonalnej, 44 przemocy ekonomicznej i 11 przemocy seksualnej.

W tym samym okresie eksperci ze Stowarzyszenia DROGA udzieli łącznie 95 godzin wsparcia prawnego, terapeutycznego i psychologicznego.


Projekt pt.: „Hybrydowy punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy domowej i seksualnej” w liczbach i na zdjęciach

Z dniem 30 kwietnia 2023 r. kończy się realizacja projektu pt.: „Hybrydowy punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy domowej i seksualnej„.

W trakcie 18 miesięcy trwania projektu zrealizowano prawie 200 godzin wsparcia psychologicznego, 200 godzin terapeutycznego oraz 190 godzin pomocy prawnej z której skorzystało stacjonarnie oraz online i telefonicznie 252 osób świadczonych przez specjalistów ze stowarzyszenia DROGA na rzecz ofiar i sprawców przemocy domowej.

W ramach projektu zrealizowano ogólnopolską kampanię społeczną na temat przemocy w przemocy w rodzinie wśród młodych ludzi. Kampania była realizowana w mediach społecznościowych przez ponad 100 podmiotów i instytucji na terenie całego kraju.

Ponadto, projekt umożliwił świadczenie pomocy telefonicznej pierwszego kontaktu ofiarom przemocy w rodzinie z całej Polski przez wolontariuszy z Olsztyńskiego Telefonu Zaufania. W trakcie trwania projektu przeprowadzono 230 godzin rozmów telefonicznych z 361 ofiarami przemocy domowej, z czego 41 osób doznało przemocy fizycznej, 29 seksualnej i 140 osób przemocy ekonomicznej. 162 osób pochodziło z małych miast, a 101 z dużych miast.


Konferencja podsumowująca projekt „Hybrydowy punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy domowej i seksualnej”

W dniu 24 marca 2023 r. o godz. 10.00 w Olsztynku w siedzibie MOPS w Olsztynku odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu pt.:”Hybrydowy punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy domowej i seksualnej”.

W konferencji wzięło udział łącznie 50 osób, przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych i funkcjonariuszy z całego województwa warmińsko-mazurskiego.


Szkolenie w zakresie współdziałania instytucji na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej

W dniach 28-29 grudnia 2022 r. w Olsztynku odbyło się szkolenie dla 20 przedstawicieli instytucji lokalnych w zakresie prowadzenia skutecznej interwencji kryzysowej oraz wsparcia ofiar przemocy domowej.

Szkolenie prowadziła Pani Ewa Szerszeniewska – certyfikowana specjalistka w zakresie udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Tematyka zajęć dotyczyła wymiany informacji pomiędzy instytucjami, stosowania w praktyce procedury Niebieskiej Karty, współdziałania przedstawicieli policji, służby zdrowia, oświaty, instytucji pomocy społecznej i zespołów interdyscyplinarnych, ale też prezentacja i analiza obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ochrony ofiar przemocy.


Materiały ze szkolenia dla wolontariuszy OTZ na temat wsparcia osób doświadczających przemocy


W dniu 17 lutego 2022 r. odbyło się szkolenie online dla konsultantów Olsztyńskiego Telefonu Zaufania (OTZ) w zakresie rozpoznawania zjawiska przemocy oraz wsparcia osób doświadczających przemocy. Szkolenie przeprowadził Pan Krzysztof Rubas – członek Stowarzyszenia DROGA i certyfikowany terapeuta w obszarze wsparcia ofiar przemocy.

W szkoleniu wzięło udział 20 wolontariuszy pracujących w Olsztyńskim Telefonie Zaufania. Szkolenie miało za zadanie pokazanie specyfiki pracy z ofiarami przemocy oraz podstaw wsparcia telefonicznego tej grupie osób.


Usługi pierwszego kontaktu dla ofiar przemocy domowej

Stowarzyszenie DROGA prowadzi we współpracy z Olsztyńskim Telefonem Zaufania usługę wsparcia pierwszego kontaktu dla osób pokrzywdzonych, doznającymi przemocy domowej. Jeśli potrzebujesz pomocy, zadzwoń do dyżurnych Olsztyńskiego Telefonu Zaufania. Wsparcie jest udzielane całą dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerem telefonu: 89 192 88 lub 89 527 00 00.

W przypadku potrzeby kontaktu ze specjalistą – terapeutą lub psychologiem ze Stowarzyszenia DROGA, udzielana jest również nieodpłatna pomoc pod numerem telefonu 792 665 294 w godzinach od 7 do 14.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję i anonimowość!


Mieszkanie dla osób doświadczających przemocy domowej

Stowarzyszenie DROGA dysponuje mieszkaniem o charakterze interwencyjnym dla osób doświadczających przemocy domowej.

Mieszkanie jest w pełni umeblowane i przystosowane do pobytu matek z dziećmi, w szczególności ofiar przemocy domowej i seksualnej lub innych osób u których istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia zdrowia lub życia.

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby potrzebujące pomocy ze względu na doświadczaną przemoc pod numerem telefonu: 792 665 294.


Nieodpłatna pomoc i konsultacje dla ofiar przemocy

Stowarzyszenie DROGA świadczy nieodpłatne konsultacje psychologiczne, prawne i terapeutyczne dla ofiar przemocy. Spotkania odbywają się droga telefoniczną 792 665 294 w godzinach od 7 do 14, całą dobę 89 192 88 lub 89 527 00 00 przy wsparciu Olsztyńskiego Telefonu Zaufania lub online za pośrednictwem platformy DOXY.ME.

Celem kontaktu ze specjalistą prosimy o kliknięcie na dany link i kontakt:

Krzysztof – certyfikowany specjalista pomocy ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie (pokój niebieski) – wtorki godz. 14.30-16.00.https://doxy.me/niebieski


Agata – psycholog i certyfikowana specjalistka pomocy ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie (pokój fioletowy) – środy w godz. 8.30-11.00

Agnieszka –  psycholog (pokój fioletowy) w czwartki w godz. od 11 do 13.30.https://doxy.me/fioletowy


Ewa – certyfikowana specjalistka pomocy ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie (pokój zielony) – środy w godz. 15-17.30https://doxy.me/zielony


Monika – prawnik (pokój szary) – poniedziałki w godz. 11.00-13.30https://doxy.me/szary

Zapewniamy pełną anonimowość. Dane z sesji są zaszyfrowane. Konsultacje odbywają się w tylko w formie audio, a dla osób zainteresowanych zarówno w formie audio jak i wideo.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.


Zaproszenie na seminarium informacyjne na temat projektu „Hybrydowy punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy domowej i seksualnej”

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w seminarium informacyjne na temat realizacji projektu pt.:”Hybrydowy punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy domowej i seksualnej„.

Seminarium odbędzie się w dniu 20 maja 2022 r. o godz. 15.00 w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZCHP, Waszeta 1, 11-015 Olsztynek.

W trakcie seminarium omówione zostaną założenia projektu oraz jego główne cele.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o kontakt na adres mailowy.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.