Erasmus + mobilności

Projekt pt.: „Droga do lepszych kompetencji”

Od października 2021 r. ruszamy z projektem pt.: „Droga do lepszych kompetencji” finansowanego ze środków programu Erasmus Plus. Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy i kompetencji kadry Stowarzyszenia Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA poprzez opracowanie narzędzi i metod uczenia się osób dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym, których przyczynami są status materialny, niskie kompetencje osobiste czy społeczne, ale też umiejętności uczenia się oraz kompetencje obywatelskie.

Projekt ma za zadanie podniesienie jakości usług edukacyjnych świadczonych przez członków Stowarzyszenia, rozwój współpracy międzynarodowej z organizacjami, które wspierają pośrednio lub bezpośrednio działania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wzrost kompetencji pracowników specjalizujących się w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i opracowanie lepszych programów w zakresie wychodzenia z wykluczenia społecznego.

Projekt zakłada przeprowadzenie 20 mobilności do trzech krajów UE i będzie realizowany we współpracy z naszymi wieloletnimi partnerami ponadnarodowymi: fundacją Victim Support Malta (Malta), Uniwersytetem Jyväskylä (Finlandia) oraz Association Franco-Polonaise Côtes d’Armor Warmie Mazurie (Francja).


Projekt pt.: „Modelowe Wioski Tematyczne. Program rozwoju kompetencji lokalnych liderów”

Projekt ma za zadanie opracowanie narzędzi i metod uczenia się osób dorosłych w obszarze rozwoju lokalnego i waloryzacji lokalnych zasobów uwzględniających specyficzne potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym zwłaszcza osoby z problem przemocy w rodzinie.
Projekt zakłada nawiązanie współpracy międzynarodowej w zakresie rozwoju lokalnego, waloryzacji dziedzictwa kulturowego i zasobów lokalnych, wzrost kompetencji pracowników specjalizujących się w pracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz opracowanie założeń do programów szkoleniowych oraz procesów uczenia się organizacji wspierających wdrażanie zarządzania rozwojem lokalnym i waloryzacją zasobów.

Projekt jest realizowany we współpracy z organizacjami pozarządowymi z Francji i z Malty.

Projekt jest finansowany ze środków programu Erasmus Plus.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania: