Przemoc to niemoc

Z dniem 01.11.2021 r. uruchamiliśmy nowy projekt pt.:”Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej”.

Celem projektu jest wzrost zaangażowania społeczności lokalnej, mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w zadania związane z przeciwdziałaniem zjawisku przemocy w rodzinie. W ramach projektu opracowane zostaną specjalistyczne i partycypacyjne programy wspierające rozwój kompetencji ekspertów, ale również przedstawicieli społeczności lokalnych niewiązanych z tematyką zapobiegania i zwalczenia przemocy w rodzinie, które prowadzą do wzrostu aktywności tych społeczności w wysiłkach na rzecz ograniczania przemocy.

Projekt umożliwi przygotowanie trzech publikacji poświęconych tematyce przemocy wobec dzieci, osób starszych oraz stosowania terapii dla sprawców metodą Jyvaskyla. W ramach projektu chcemy uwrażliwić przedstawicieli oświaty, policji, pracowników służb społecznych i władz lokalnych na zjawisko przemocy w rodzinie, tak aby móc zapobiegać i przeciwdziałać jego skutkom.

Projekt będzie realizowany przez okres 24 m-cy przez Stowarzyszenie DROGA w partnerstwie z Olsztyńskim Stowarzyszeniem Pomocy Telefonicznej.

Projekt pt.: „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny..

.


Seminarium podsumowujące projekt zorganizowane w dniu 27.10.2023 r. w Olsztynku


Publikacja na temat przemocy wobec osób starszych


Publikacja na temat terapii dla sprawców przemocy metodą Jyvaskyla


Program edukacyjno-profilaktyczny – w sieci przemocy. Nowa publikacja Stowarzyszenia DROGA

Na początku czerwca 2023 r. nakładem wydawnictwa Marszałek z Torunia ukazała się nowa publikacja stowarzyszenia DROGA pt.: „Program edukacyjno-profilaktyczny – w sieci przemocy” autorstwa Krzysztofa Rubasa i Agnieszki Bucały, terapeuty i psychologa, członków naszego stowarzyszenia.

Publikacja ta ma charakter edukacyjno-profilaktyczny. Jest skierowana do nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów oraz wszystkich osób pracujących z młodzieżą, którzy chcą realizować oddolne programy zapobiegania przemocy w rodzinie. Tematyka książki dotyka zagadnień związanych z przyswojeniem wiedzy i analizie czynników wyzwalających przemoc w rodzinie.

Publikacja w prosty i przystępny sposób pokazuje jak zrealizować taki program w trakcie ośmiu spotkań odbywających się w formie sesji edukacyjno-profilaktycznych.

Publikacja jest dostępna nieodpłatnie dla wszystkich osób zainteresowanych zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej do pobrania poniżej. Osoby zainteresowanie uzyskaniem bezpłatnego egzemplarza w wersji papierowej proszone są o kontakt mailowy ze stowarzyszeniem: stowarzyszenie.droga[małpa]wp.pl.


Relacja z warsztatów na temat pracy ze sprawcami przemocy metodą Jyväskylä

W dniach 28.05 – 01.06.2023 r. w Dębowej Górze k. Olsztynka odbyły się warsztaty przeznaczone dla specjalistów prowadzących terapie dla sprawców przemocy. Celem warsztatu było przybliżenie zasad prowadzenia terapii zgodnie z zasadami fińskiej metody Jyväskylä stworzonej do pracy ze sprawcami przemocy w związkach (IPV).

Warsztaty były prowadzone przez prof. Juhę Holma z Uniwersytetu Jyväskylä w Finlandii. Wzięło w nich udział 10 osób, psychologów i terapeutów prowadzących terapie dla sprawców przemocy.


Szkolenie na temat przemocy w szkołach

W dniu 20 marca 2023 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Szczytnie odbyły się spotkania warsztatowo – szkoleniowe dla osób zainteresowanych wdrażaniem w swoich placówkach oświatowych programu edukacyjno – profilaktycznego ,,W sieci przemocy” opracowanego przez specjalistów Stowarzyszenia Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA w Olsztynku.

Program ma zadanie podniesienie świadomości uczniów szkół na temat przemocy oraz zwiększenie kompetencji na temat przemocy, której ofiarami są także dzieci i młodzież. Treści programu koncentrują się na identyfikacji potencjalnych zagrożeń z obszaru przemocy domowej oraz docelowo wczesnego wykrywania zjawiska przemocy domowej wśród uczniów szkół.

W spotkaniu szkoleniowym wzięło udział 14 nauczycieli, którzy przeprowadzą warsztaty i spotkania indywidualne z zakresu w/w programu w na terenie szkół muzycznych województwa warmińsko – mazurskiego oraz internatów przy szkołach muzycznych. Szkolenia przeprowadził certyfikowany terapeuta i członek Stowarzyszenia DROGA Krzysztof Rubas.


Rekrutacja na nieodpłatne warsztaty poświęcone terapii dla sprawców przemocy wg. fińskiego modelu Jyväskylä

Stowarzyszenie DROGA zaprasza terapeutów i psychologów z województwa warmińsko-mazurskiego na nieodpłatne, 5-dniowe warsztaty poświęcone terapii dla sprawców przemocy w rodzinie w fińskim modelu Jyväskylä.

Warsztaty odbędą się w dniach od 29 maja do 2 czerwca 2023 r. w Olsztynku i będą prowadzone przez prof. Juhę Holma z Uniwersytetu Jyväskylä w Finlandii.


Szkolenie na temat przemocy domowej dla przedstawicieli służby zdrowia

W dniu 28 i 29 grudnia 2022 r. w Olsztynku odbyło się szkolenie dla przedstawicieli lokalnej służby zdrowia poświęcone tematyce przemocy domowej. Tematem szkolenia było rozpoznawanie przypadków przemocy domowej oraz współpraca w ramach procedury interwencji służb w sytuacji przemocy domowej. Szkolenie było również okazją do przedstawienia zasad pierwszego kontaktu z klientem uwikłanym w przemoc w rodzinie, kontaktu z dorosłą ofiarą przemocy w rodzinie i z dzieckiem będącym ofiarą przemocy lub świadkiem przemocy, kontaktu ze sprawcą przemocy, postępowania w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie oraz ocena ryzyka występowania przemocy w rodzinie.

Szkolenie w którym wzięło udział łącznie 15 osób – przedstawicieli służby zdrowia, zostało przeprowadzone przez Agnieszkę Bucałę, członka stowarzyszenia DROGA, psycholożkę i eksperta w obszarze przemocy domowej i przemocy w bliskich związkach.


Szkolenie na temat przemocy dla Uniwersytetu III Wieku w Olsztynku

W dniu 10 listopada w MOPS w Olsztynku odbyło się szkolenie na temat przemocy wobec osób starszych dla członków Uniwersytetu III Wieku z Olsztynka. Szkolenie poprowadził Pan Andrzej Kurowski – radca prawny i Przewodniczący Zarządu Olsztyńskiego Stowarzyszenia Pomocy Telefonicznej.

Szkolenie dotyczyło społecznych, psychologicznych i prawnych aspektów przemocy wobec osób starszych oraz uwrażliwienie seniorów na tę tematykę.

Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z MOPS w Olsztynku i wzięło w nim udział 20 osób.


Pilotaż autorskiego programu „W sieci przemocy” w szkołach

W listopadzie 2022 r. odbędzie się seria pilotażowych szkoleń z zasad wdrażania autorskiego programu edukacyjno-profilaktycznego stworzonego przez ekspertów stowarzyszenia DROGA.

W ramach pilotażu 10 nauczycieli przeprowadzi szkolenie dla łącznie 200 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jednym z głównym celów programu jest przeciwdziałanie różnym formom przemocy domowej i szkolnej wśród młodzieży oraz wyposażenie nauczycieli w jak najlepsze narzędzia umożliwiające wykrywanie wszelkich form przemocy.

Wnioski z pilotażu będą podstawą do przygotowania publikacji programu szkoleniowego w formie książkowej, która ukaże się w przyszłym roku.


Szkolenie dla nauczycieli do programu „W sieci przemocy – program edukacyjny dla szkół”

W dniu 1 października 2022 r. w Olsztynku odbyło się szkolenie nauczycieli na temat wdrażania lokalnego programu w zakresie profilaktyki przeciwdziałania przemocy w szkołach pt.:”W sieci przemocy – program edukacyjny dla szkół” w ramach projektu „Przemoc to niemoc”.

Program został opracowany przez członków stowarzyszenia DROGA w Olsztynku i ma za zadanie podnoszenie świadomości na temat przemocy poprzez przygotowanie szkolenia pokazującego perspektywę ofiary oraz pomoc we  wczesnym wykrywaniu zjawiska przemocy domowej i rówieśniczej wśród uczniów szkół.

W szkoleniu wzięło udział dziewięciu nauczycieli i pedagogów z powiatu olsztyńskiego, których zadaniem będzie następnie realizacja pilotażu w szkołach skierowanych do 200 uczniów z 10 klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych, który został zaplanowany na listopad i grudzień 2022 r. Program szkoleniowy i jego rezultaty zostaną zaprezentowane w formie publikacji książkowej na początku 2023 r.

Szkolenie prowadził Krzysztof Rubas i Agnieszka Bucała.


Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Moja rodzina wolna od przemocy”

Dnia 31 sierpnia 2022 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w składzie:

Anna Burcz – Prezes Stowarzyszenia Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA w Olsztynku

Ewa Szerszeniewska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku

Joanna Wieczorek – Dzielnicowa z Komisariatu Policji w Olsztynku

Monika Magdalena Gosik – organizator i osoba prowadząca konkurs

Irena Wiśniewska – organizator i osoba prowadząca konkurs.

Komisja zgodnie z kryteriami konkursu spośród 3 kategorii wybrała I, II, III miejsce oraz przyznała wyróżnienia. Do organizatora konkursu wpłynęło 45 prac.

I kategoria –uczniowie ze szkół podstawowych I-IV  – wpłynęło 27 prac

II kategoria – uczniowie ze szkół podstawowych V-VIII wpłynęło 17 prac

II kategoria – uczniowie ze szkół ponadpodstawowych – wpłynęła 1 praca

W dniu 9 września 2022 r. na zakończenie seminarium informacyjnego, odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla uczestników konkursu.


Relacja z seminarium informacyjnego „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

W dniu 9 września 2022 r. w Olsztynku odbyło się seminarium informacyjne na temat realizacji projektu „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

W seminarium wzięło udział 70 osób, w tym przedstawiciele Wnioskodawcy, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku, przedstawiciele samorządów lokalnych oraz pracownicy sektora oświaty i policji.

W trakcie spotkania przedstawiono założenia projektu, dotychczas zrealizowane działania oraz zadania do zrealizowania do końca projektu.

Seminarium zostało zorganizowane we współpracy z MOPS w Olsztynku.


Konsultacje psychologiczne dla ofiar przemocy

W ramach projektu pt.:”Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” prowadzone są nieodpłatne konsultacje psychologiczne dla ofiar przemocy w rodzinie prowadzone przez Panią Agnieszkę Bucałę. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panią z Agnieszką lub osobami ze Stowarzyszenia.