Robo-Sapiens

Projekt pt.:”Robo-Thinkers and Robo-Sapiens. Exploring Robotics through Philosophy” ma na celu stworzenie narzędzi edukacyjnych dla nauczycieli i organizacji młodzieżowych, które chcą wprowadzić szkolenia z robotyki do swoich programów skierowanych do młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym lub mających problemy w szkole. Projekt będzie zachęcać edukatorów pracujących z młodzieżą do wykorzystania filozofii jako ścieżki nauki i eksploracji wspomagającej naukę robotyki, budowania więzi między uczestnikami oraz inspirowania i motywowania młodych ludzi.

Projekt będzie realizowany we współpracy z Association franco-polonaise Cotes d’Armor Warmie et Mazurie z Francji- liderem projektu.

Projekt jest finansowany ze środków programu Erasmus Plus.