Projety w realizacji

Modelowe Wioski Tematyczne. Program rozwoju kompetencji lokalnych liderów.

Projekt ma za zadanie opracowanie narzędzi i metod uczenia się osób dorosłych w obszarze rozwoju lokalnego i waloryzacji lokalnych zasobów uwzględniających specyficzne potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym zwłaszcza osoby z problem przemocy w rodzinie.
Projekt zakłada nawiązanie współpracy międzynarodowej w zakresie rozwoju lokalnego, waloryzacji dziedzictwa kulturowego i zasobów lokalnych, wzrost kompetencji pracowników specjalizujących się w pracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz opracowanie założeń do programów szkoleniowych oraz procesów uczenia się organizacji wspierających wdrażanie zarządzania rozwojem lokalnym i waloryzacją zasobów. Projekt jest realizowany w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi z Francji i z Malty (Yours Empowerment Group).

Projekt jest finansowany ze środków programu Erasmus Plus we współpracy z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z Morąga (lider) oraz Centrum Polsko-Francuskiego z Olsztyna.


Już wkrótce rusza realizacja projektu „Hybrydowy punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy domowej i seksualnej”

Projekt będzie polegał na uruchomieniu i prowadzeniu na terenie Olsztyna i Olsztynka interwencyjnego punktu wsparcia przeznaczonego dla ofiar przemocy domowej świadczącego usługi w formie hybrydowej: online oraz stacjonarnej, w tym usług telefonicznych pierwszego kontaktu, zapewnienie profesjonalnej opieki, wsparcia specjalistycznego dla ofiar przemocy oraz wynajęcie i przystosowanie mieszkania do potrzeb ofiar przemocy (matki i dzieci).

Projekt będzie realizowany we współpracy z Olsztyńskim Telefonem Zaufania.