Providing grassroots services to victims of hate crimes

Celem projektu „Upskilling organisational potential of stakeholders in providing grassroots services to victims of hate crimes” jest stworzenie narzędzi edukacyjnych pozwalających na rozwój bardziej odpornych społeczności lokalnych oraz budowanie potencjału organizacji partnerskiej w zakresie przeciwdziałania przestępstwom z nienawiści, a co za tym idzie doskonalenie umiejętności specjalistów i interesariuszy zajmujących się przestępstwami w obszarze zapobiegania i raportowania mowy nienawiści. Umożliwi to docelowo wprowadzenie zmian i wyposażenie lokalnych i regionalnych instytucji i organizacji pozarządowych w kompetencje które umożliwią stawienie czoła wyzwaniom związanym ze wszystkimi skutkami mowy nienawiści.

W ramach projektu przewidziane są szkolenia skierowane do organizacji pozarządowych oraz innych zainteresowanych instytucji w zakresie rozpoznawania zjawiska mowy nienawiści i używania narzędzi o charakterze pedagogicznym, semantycznym i prawnym. Projekt pozwoli na utworzenie koalicji organizacji i instytucji z kraju i z zagranicy, które będą przeciwdziałać psychologicznym skutkom mowy nienawiści oraz ich zgłaszania właściwym organom.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 listopada 2023 r. do 30 kwietnia 2025 r.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z włoską organizacją Lab.in.s z Turynu przy wsparciu programu Erasmus Plus.