Providing grassroots services to victims of hate crimes

Celem projektu „Upskilling organisational potential of stakeholders in providing grassroots services to victims of hate crimes” jest stworzenie narzędzi edukacyjnych pozwalających na rozwój bardziej odpornych społeczności lokalnych oraz budowanie potencjału organizacji partnerskiej w zakresie przeciwdziałania przestępstwom z nienawiści, a co za tym idzie doskonalenie umiejętności specjalistów i interesariuszy zajmujących się przestępstwami w obszarze zapobiegania i raportowania mowy nienawiści. Umożliwi to docelowo wprowadzenie zmian i wyposażenie lokalnych i regionalnych instytucji i organizacji pozarządowych w kompetencje które umożliwią stawienie czoła wyzwaniom związanym ze wszystkimi skutkami mowy nienawiści.

W ramach projektu przewidziane są szkolenia skierowane do organizacji pozarządowych oraz innych zainteresowanych instytucji w zakresie rozpoznawania zjawiska mowy nienawiści i używania narzędzi o charakterze pedagogicznym, semantycznym i prawnym. Projekt pozwoli na utworzenie koalicji organizacji i instytucji z kraju i z zagranicy, które będą przeciwdziałać psychologicznym skutkom mowy nienawiści oraz ich zgłaszania właściwym organom.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 listopada 2023 r. do 30 kwietnia 2025 r.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z włoską organizacją Lab.in.s z Turynu przy wsparciu programu Erasmus Plus.

Działania projektowe:

W dniach od 30 listopada do 3 grudnia 2023 r. gościliśmy w Olsztynku i Olsztynie przedstawiciela spółdzielni społecznej Lab.in.s z Turynu – Andrea Serafiniego. Wizyta miała na celu inaugurację i zaplanowanie wspólnych działań w nowym projekcie pt.:”The upskilling organisational potential of stakeholders in providing grassroots services to victims of hate crimes”.


W dniach 05-08.03.2024 r. Stowarzyszenie DROGA przy wsparciu MOPS w Olsztynku zorganizował międzynarodowe seminarium poświęcone mowie nienawiści pt.:”Mowa nienawiści to nie wirtualna rzeczywistość” w którym udział wzięli przedstawiciele Lab.in.s – włoskiej spółdzielni socjalnej zajmującą się tematyką przeciwdziałania mowie nienawiści. W trakcie czterech dni seminarium stanowiącego część projektu pt.:”Upskilling organisational potential of stakeholders in providing grassroots services to victims of hate crimes” udział w nim wzięło 40 osób, w tym Burmistrz Olsztynka Pan Robert Waraksa, przedstawiciele PCPR w Olsztynie, Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, pedagodzy, terapeuci, nauczyciele, pracownicy socjalni, przedstawiciele organizacji pozarządowych.