#NoWomenLeftBehind

Średnio w ciągu roku 13 milionów kobiet w UE doświadczyło przemocy fizycznej, a 3,7 mln czyli 2% obywatelek UE w wieku od 18 do 74 lat, doświadczyło przemocy seksualnej. Poza przemocą domową, której doświadczają kobiety, tylko dlatego, że są kobietami, są one również ofiarą wielu innych przestępstw – kradzieży i włamań, oszustw, morderstw i innych przestępstw i w związku z tym potrzebują wsparcia, ochrony oraz dostępu do wymiaru sprawiedliwości.
UE musi wzmocnić ogólne ramy prawne na rzecz wszystkich kobiet będących ofiarami, niezależnie od rodzaju przestępstwa lub jego motywacji.  Tylko dzięki wypracowaniu dyrektywy w sprawie praw ofiar oraz dyrektywy w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, zapewniającej specyficzne rozwiązania problemów kobiet, możemy sprawić, że żadna kobieta nie zostanie pominięta.