Moja rodzina bez przemocy – kampania społeczna

Poniżej polecamy materiały graficzne opracowane przez dzieci i młodzież ze szkół w ramach lokalnej kampanii społecznej „Moja rodzina bez przemocy” zrealizowanej w ramach projektu pt.: „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, który został finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.