Prevention of behavioural addictions in youth

Celem projektu pt.:”Developing and promoting participatory educational tools for resilience and prevention of behavioural addictions in yout” jest opracowanie narzędzi edukacyjnych na rzecz bardziej odpornych społeczności lokalnych w zakresie zapobiegania uzależnieniom behawioralnym wśród młodzieży oraz budowania wspólnych zdolności do radzenia sobie z tym problemem na poziomie międzynarodowym. Projekt ma również za zadanie zbudowanie umiejętności wśród osób pracujących z młodzieżą w obszarze budowania rówieśniczych kampanii społecznych uświadamiające na temat uzależnień behawioralnych wśród młodzieży.

Liderem projektu jest stowarzyszenie Rich’ESS z Francji we współpracy ze stowarzyszeniem DROGA. Projekt jest realizowany przy wsparciu środków z UE w ramach programu Erasmus Plus Stowarzyszenia DROGA przez okres 24 miesięcy: od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2026 r.