Programy edukacyjne i szkoleniowe

  1. W 2013 r. Stowarzyszenie DROGA opracowało jeden pierwszych w Polsce programów w zakresie zapobiegania uzależnieniu od kompulsywnego używania Internetu pt.: ,,Złapany w sieć”. Powstał on w związku z rosnącym zagrożeniem występowania uzależnień o charakterze behawioralnym. O ile tematyka związana z alkoholizmem czy narkomanią była dobrze poznana i powstało wiele wartościowych programów profilaktycznych, to obszar powiązany z siecioholizmem, patologicznym hazardem, zakupoholizmem, pracoholizmem, erotomanią czy żarłocznością robią wrażenie nadal ,,dziewiczych”.

Przygotowanie programu odbyło się w formie następujących zadań: opracowanie projektu programu profilaktyki uniwersalnej, przygotowanie szkoleń dla realizatorów, szkolenie dla realizatorów, ewaluacja formatywna programu, ewaluacja skuteczności programu, przygotowanie raportu z realizacji i ewaluacji programu, przygotowanie ostatecznej wersji programu. Pilotażowe wdrażanie przygotowanego programu realizowano w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta i gminy Olsztynek.


2. Publikacja pt.: „Model Jyväskylä. Innowacyjny program w zakresie psychoterapii rodzin z problemem przemocy”

W ramach Wydawnictwa Stowarzyszenia Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA w Olsztynku ukazała się w 2021 r. tematyczna publikacja dotycząca zasad prowadzenia terapii dla sprawców przemocy za pomocą fińskiej metody Jyväskylä. Publikacja ma na celu pokazanie podstawowych zasad prowadzenia tej formy terapii oraz pokazanie doświadczeń Stowarzyszenia DROGA z Olsztynka, które jako pierwszy podmiot w Polsce zrealizował pilotażową terapię według tego modelu.


3. Publikacja pt.: „Przemoc – droga donikąd. Model wsparcia ofiar i sprawców przemocy”

Stowarzyszenie DROGA wraz z maltańską fundacją Victim Support Malta wydała w 2021 r. publikację na temat metod pracy z ofiarami i sprawcami przemocy na Malcie, która ma za zadanie ukazanie sposobu pracy z ofiarami i sprawcami przemocy, który został wypracowany na Malcie przez fundację Victims Support Malta oraz wydobycie z niej elementów o charakterze uniwersalnym, które z powodzeniem można zastosować w Polsce.


Planowane publikacje

4. Program edukacyjno-profilaktyczny przeciwdziałania przemocy w szkołach (I kw. 2023 r.)

5. Program profilaktyki przeciwdziałania przemocy wśród seniorów (II kw. 2023 r.)

6. Program terapii grupowej dla sprawców przemocy w rodzinie metodą Jyväskylä (III kw. 2023 r.)