V’là Erasmus +

Ideą projektu jest budowa potencjału organizacyjnego oraz wzmocnienie kompetencji i zdolności profesjonalistów z organizacji i stowarzyszeń młodzieżowych do wykonaywania zadań związanych z przygotowywaniem i rozwijaniem projektów europejskich i promowaniem aktywnego obywatelstwa europejskiego wśród młodych ludzi.

Przewidywane działania projektu to:

– Seminaria kontaktowe zaplanowane na marzec 2023 r.

– Job shadowing (10 wyjazdów) zaplanowany w okresie od kwietnia do sierpnia 2023 r.

– Lokalne szkolenia przewidywane od września do października 2023 r.

– Spotkanie przygotowujące do przyszłych projektów przewidziane na listopad 2023 r.

Projekt jest koordynowany przez francuskie stowarzyszenie Etudes et Chantiers Bretagne et Pays de Loire oraz kilku innych partnerów, takich jak Rada Hrabstwa Côtes d’Armor, Ligue Enseignement 22, Cap A Cité oraz innymi organizacjami z Turcji, Hiszpanii, Włoch, Grecji, Czech, Niemiec i Rumunii.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus Plus.


The idea of the project is to strengthen the competencies and capacities of professionals of youth organisations and associations in order to develop European projects and promote active European citizenship among young people.

The project’s expected activities:

– Contact seminars expected to take place in March 2023

– Job shadowing (10 mobilities) planned from April to August 2023

– Local trainings scheduled from September to October 2023

– Evaluation meeting/preparation for future projects foreseen in November 2023.

The project is coordinated by the French association Etudes et Chantiers Bretagne et Pays de Loire as well as several other French partners like Côtes d’Armor County Council, Ligue Enseignement 22, Cap A Cité, Interculturain cooperation with partners from Turkey, Spain, Italy, Greece, Tcheque Republic, Poland, Germany and Romania.

The project is financed by the EU within Erasmus Plus program.