Prevention of cyberbullying and cybervictimisation

Celem projektu pt.:”Community-based educational tools for the prevention of cyberbullying and cybervictimisation” jest stworzenie społecznościowych narzędzi edukacyjnych do walki z cyberprzemocą oraz zbudowanie potencjału organizacji partnerskich do międzynarodowej pracy w tym obszarze. Projekt ma również na celu udoskonalenie istniejących programów przeciwdziałania cyberprzemocy i rozwój umiejętności cybernetycznych, które umożliwią zmiany na poziomie indywidualnym i organizacyjnym. Oczekuje się, że projekt pomoże przekształcić partnerów w pełnoprawne podmioty, które będą w stanie stawić czoła przyszłym wyzwaniom związanym z nowymi formami cyberprzemocy wśród młodzieży.

Jednym z rezultatów projektu będzie testowanie treści edukacyjnych poprzez działania pilotażowe tak, aby w przyszłości wypracowane narzędzia móc dostosować do działań na poziomie krajowym przy udziale innych organizacji z terenu UE.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 listopada 2023 r. do 31 października 2025 r. przez ADIJ22 z Francji w partnerstwie ze Stowarzyszeniem DROGA w Olsztynku.

Projekt jest współfinansowany ze środków programu Erasmus Plus.

Działania projektowe:

W dniu 7 grudnia 2023 r. w Saint Brieuc (Francja) odbyło się spotkanie inaugurujące realizację projektu poświęconego przemocy w Internecie wśród młodzieży pt.:”Community-based educational tools for the prevention of cyberbullying and cybervictimisation„.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele lidera Stowarzyszenia ADIJ22: Elise, Charles, Rosenn, Marie-George, Camille oraz Stowarzyszenia DROGA z Olsztynka. Celem projektu jest wypracowanie narzędzi edukacyjnym służącym młodzieży oraz osobom pracującym z młodzieżą w zapobieganiu przemocy w Internecie i zjawisku wiktymizacji. Następne spotkanie z udziałem naszych przyjaciół z Francji zaplanowaliśmy w Olsztynku na kwiecień 2024 r. W trakcie spotkania omówiono plany realizacji projektu, w tym mobilności przedstawicieli obu organizacji.


W dniach od 9 do 12 kwietnia 2024 r. miały miejsce w Olsztynku międzynarodowe warsztaty poświęcone tematyce nękania cyfrowego w środowisku młodzieżowym. W warsztatach wzięło udział pięciu specjalistów z francuskiego stowarzyszenia ADIJ22, eksperci ze Stowarzyszenia DROGA oraz przedstawiciele władz lokalnych, pracownicy socjalni, nauczyciele i pedagodzy. Celem warsztatów było lepsze zrozumienie zjawiska nękania cyfrowego wśród młodzieży, w szczególności zagadnień związanych z identyfikacją cyberbullyingu, zbierania i przetwarzania danych, zwiększanie kompetencji kadr osób pracujących z młodzieżą związanych z tematyką zapobiegania i zwalczania cyberprzemocy wśród młodzieży.