Akredytacja E+

Stowarzyszenie DROGA uzyskało w 2023 r. akredytację w obszarze mobilności edukacyjnej dla osób dorosłych, która umożliwia uproszczony dostęp do możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Akcji 1. Przyznanie Akredytacji stanowi gwarancję regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus oraz możliwość wnioskowania o przyznanie Akredytacji w ramach uproszczonej procedury – jednorazowo na całą edycję programu.

W ramach otrzymanej akredytacji Stowarzyszenie DROGA planuje rozwijać swoją działalność na rzecz wsparcia osób wykluczonych społecznie w obszarze kompetencji cyfrowych, lingwistycznych ale też analitycznych związanych z przetwarzaniem danych, zastosowania metod ilościowych oraz rozwijaniem postaw obywatelskich i działalności o charakterze społecznym.