Keep Your Eyes Open 2023

Głównym przesłaniem kampanii było zachęcenie młodych ludzi (w wieku od 18 do 30 lat) do niesienia pomocy i wsparcia ofiarom. Opierała się ona na prostym, ale mocnym kluczowym przesłaniu i obietnicy: będę miał oczy szeroko otwarte. Chodzi o to, że często ofiary przemocy mogą czuć się bezsilne, opuszczone, samotne i niewidoczne.

Często ofiary przemocy mogą czuć się bezsilne, opuszczone, samotne i niewidoczne. Bez wystarczającego wsparcia ze strony innych i braku wiedzy o swoich prawach trudno im podjąć niezbędne działania: znaleźć pomoc w wyspecjalizowanej organizacji wspierającej ofiary czy zgłosić przestępstwo.

Przesłanie będzie promowane na szeregu kanałów i podczas różnych działań w 10 krajach docelowych: BE, BG, CZ, HU, HR, ET, LV, PL, RO i SK.

Specjalna strona internetowa przedstawia konkretne prawa ofiar, wskazówki, jak pomóc ofiarom oraz wyspecjalizowane organizacje wspierające we wszystkich krajach.

Więcej informacji na temat kampanii na stronie:

Keep Your Eyes Open – campaign on raising awareness on victims’ rights | European Youth Portal (europa.eu)