Kampania społeczna #ResponsibleTogether’23

W dniach od 25 listopada do 10 grudnia europejska sieć WWP we współpracy z wchodzącymi w jej skład instytucjami i organizacjami pozarządowymi z całej Europy organizuje kampanie społeczną pt. #ResponsibleTogether’23.

Organizacje wspierające to: BAG TäHG (Niemcy), Vive Zene (Bośnia i Hercegowina), FNACAV (Francja), Stop Nasílí (Czechy), DUGA & UZOR (Chorwacja), CAM (Włochy), Relive (Włochy), White Dove (Włochy), CLMB (Albania), Quendra VANTRA (Albania), ZBT (Albania), SPAVO PROTEAS (Cypr), UG Buducnost Modrica (Bośnia i Hercegowina), LoM (Czechy), Social Insurance Board (Estonia), OPNA (Serbia) oraz Stowarzyszenie DROGA (Polska).

Kampania ma na celu przeciwdziałanie przemocy domowej poprzez upowszechnianie programów terapeutycznych skierowanych do sprawców przemocy w rodzinie.

Przemoc domowa wymaga kompleksowego podejścia
Przemoc domowa pozostaje poważnym problemem na całym świecie i dotyka niezliczone osoby, zwłaszcza kobiety i dzieci. Kampania #ResponsibleTogether ma na celu podważenie istniejącego status quo poprzez propagowanie kompleksowego podejścia do sprawców takiej przemocy. Podkreślając znaczenie programów dla sprawców, kampania ta ma na celu doprowadzenie do pozytywnych zmian, zwiększenia świadomości i reformy polityki w walce z przemocą domową.

Poniżej dostępne są materiały do kampanii w postaci plakatów, ulotek, broszur, filmów w języku polskim, które dedykowane są tej tematyce.

Kampania #ResponisbleTogether’23 jest współfinansowana ze środków UE.

Zapraszamy do rozpowszechniania materiałów w mediach społecznościowych, Internecie i w wersji drukowanej.

Materiały filmowe:

Materiały do mediów społecznościowych:

Czy twój partner/partnerka czasami boją się Ciebie?

Plakaty i broszury:

Podsumowanie: 5 kwestii do zapamiętania