Zasoby/Resources

To miejsce to centrum zasobów (RC) stworzone przez Stowarzyszenie DROGA obejmujące wcześniejsze inicjatywy takie jak:

  1. kampania społeczna #ResponsibleTogether22′ przeciwko przemocy w bliskich związkach realizowana przez europejską sieć WORK WITK PERPETRATORS przy wsparciu UE (listopad 2022 r.)
  2. lokalnej kampanii społecznej w ramach projektu pt.:”Przemoc to niemoc” oraz m.in. konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Moja rodzina bez przemocy” (2021 r.)
  3. obecnie realizowanego projektu pt.: „Partnerstwo na rzecz rozwoju narzędzi edukacyjnych przeciwdziałających przemocy w cyberprzestrzeni na tle płciowym” na temat przemocy ze względu na płeć w Internecie realizowanego ze środków programu Erasmus Plus we współpracy z maltańską fundacją VSM.
  4. publikacje Stowarzyszenia DROGA, w tym opracowania i wydane książki poświęcone tematyce przemocy w rodzinie oraz uzależnień behawioranych (np. uzależnienie od Internetu i urządzeń elektronicznych
  5. programy szkoleniowe i edukacyjne opracowane przez ekspertów stowarzyszenia, w tym programy terapeutyczne i programy zapobiegania przemocy w różnych środowiskach społecznych
  6. punktowe działania i mini-kampanie społeczne bazujące na istniejących lub wcześniej wypracowanych treściach i zasobach.

W zakładce znajdują się materiały edukacyjne i promocyjne, które z powodzeniem można używać jako wkład autorskich do własnych działań i inicjatyw społecznych m.in. skierowanych przeciwko różnym formom przemocy w bliskich związkach.