Projekt Nowa droga – nowe szanse

W lutym 2019 roku Stowarzyszenie DROGA w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich w Morągu rozpoczęło realizację projektu „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek”.

Projekt skierowany jest do osób (i ich rodzin), które nie radzą sobie z uzależnieniami czy formami agresji występującymi w rodzinie, jak również ze stresem, czy z emocjami. Rekrutacja uczestników do II edycji trwa do 10 stycznia 2020 roku, a udział w projekcie jest bezpłatny.

Uczestnicy projektu wezmą udział w praktycznych warsztatach umiejętności społecznych, m.in. z komunikacji interpersonalnej czy budowania pewności siebie. W ramach projektu oferowane jest także bezpłatne poradnictwo prawne, doradztwo psychologiczne, a także poradnictwo specjalistów ds. uzależnień i warsztaty dla osób współuzależnionych oraz ofiar przemocy. Przewidziany jest również wyjazdowy obóz integracyjny dla uczestników projektu i ich rodzin, pikniki rodzinne, działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, zajęcia dla dzieci oraz szkoła dla rodziców. Realizatorzy projektu zapewniają opiekę nad dziećmi podczas zajęć dla dorosłych, a w trakcie zajęć dla dzieci również drobny poczęstunek.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 80 osób, stanowiących 20 rodzin z terenu miasta i gminy Olsztynek.

Dokumenty do pobrania:
1. Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Nowa droga – nowe szanse”
2. Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie
3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących,  Pomocy DROGA w Olsztynku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich w Morągu.
Jego realizacja potrwa do końca 2020 roku.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 700 768, 75 zł, w tym wkład z Funduszy Europejskich: 595 653,43 zł.