Projety w realizacji

PARTNERSHIP FOR THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL TOOLS TACKLING GENDER-BASED CYBER VIOLENCE

Projekt ma na celu stworzenie narzędzi edukacyjnych, które umożliwią zapobieganie i zwalczanie przemocy ze względu na płeć (GBCV) poprzez rozwijanie nowych umiejętności, budowanie zdolności organizacji partnerskiej do pracy ponadnarodowej. Projekt ma na celu uaktualnienie zestawu nowych umiejętności ICT oraz umożliwienie zmian na poziomie indywidualnym i organizacyjnym, które przekształcą ich w pełnoprawne podmioty zdolne do stawienia czoła przyszłym wyzwaniom związanym z nadchodzącymi nowymi formami GBCV.

Projekt jest finansowany ze środków programu Erasmus Plus.

BENEVICT

Projekt pt.:„Benefits of full implementation of the Victims’ Rights Directive” pod akronimem BENEVICT jest realizowany przez sieć Victim Support Europe w ramach programu Justice Programme (JUST).

Stowarzyszenie DROGA zostało jednym z partnerów w europejskim projekcie Benevict realizowanym przez europejską sieć Victim Support Europe (VSE). Partnerstwo utworzone w ramach projektu BeneVict zbiera informacje na temat praktycznych aspektów implementacji europejskiej dyrektywy 2012/29/UE o prawach ofiar w państwach członkowskich. Jednym z elementów projektu jest badanie ankietowe oraz wywiady pogłębione przeprowadzone wśród przedstawicieli instytucji i organów związanych z wymiarem sprawiedliwości w Polsce (np. sędziowie, prokuratorzy, funkcjonariusze policji, zarządzający sektorem pozarządowym specjalizującym się we wsparciu ofiar przemocy, przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej i inni). Badanie to będzie realizowane w Polsce przez Stowarzyszenie DROGA od połowy listopada 2022 roku do stycznia 2023 roku.

Zamierzeniem projektu BeneVict jest zwiększenie praw ofiar przestępstw w UE. Projekt wspiera państwa członkowskie UE w podejmowaniu działań na rzecz ofiar przemocy, opracowywaniu ich własnych strategii krajowych, dostarczaniu narzędzi metodologicznych dla przyszłych wspólnych inicjatyw – w tym oceny wdrożeń dyrektywy, gromadzenia danych oraz opracowanie argumentów na rzecz zwiększenia korzyści płynących ze wsparcia ofiar i uzasadnienia ich jako inwestycji o charakterze społecznym.
Metodologia projektu ma również za zadanie opracowanie uchwycenia perspektywy płci i perspektyw ofiar różnych form przemocy w szczególności grup takich jak dzieci, ofiary terroryzmu, przestępstw z nienawiści, niepełnosprawnych oraz ofiar przemocy domowej.

Projekt jest sfinansowany ze środków UE.


„Hybrydowy punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy domowej i seksualnej”

Projekt polega na uruchomieniu i prowadzeniu na terenie Olsztyna i Olsztynka interwencyjnego punktu wsparcia przeznaczonego dla ofiar przemocy domowej świadczącego usługi w formie hybrydowej: online oraz stacjonarnej, w tym usług telefonicznych pierwszego kontaktu, zapewnienie profesjonalnej opieki, wsparcia specjalistycznego dla ofiar przemocy oraz wynajęcie i przystosowanie mieszkania do potrzeb ofiar przemocy (matki i dzieci).

Projekt jest realizowany we współpracy z Olsztyńskim Telefonem Zaufania.