Rekrutacja uczestników II edycji projektu

Informujemy, iż 2 grudnia rusza rekrutacja uczestników do II edycji projektu „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek”. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych upływa 10 stycznia 2020 roku.

Dokumenty rekrutacyjne można znaleźć pod adresem:
http://stowarzyszeniedroga.com.pl/projekt-nowa-droga/

Jednocześnie informujemy, iż modyfikacjom uległ Regulamin rekrutacji, dostępny pod adresem: http://stowarzyszeniedroga.com.pl/projekt-nowa-droga/

Projekt „Nowa droga – nowe szanse”

W lutym Stowarzyszenie DROGA rozpoczęło realizację projektu „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek”.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych ukierunkowanych na podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej mieszkańców. Projekt jest skierowany do rodzin z terenu miasta i gminy Olsztynek, w których występuje problem uzależnień oraz przemocy.

Aktualnie trwa rekrutacja uczestników do udziału w projekcie. Więcej informacji znajduje się w zakładce „Projekt „Nowa droga – nowe szanse„.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Zapraszamy do udziału.