Międzynarodowe warsztaty na temat nękania cyfrowego młodzieży

W dniach od 9 do 12 kwietnia 2024 r. miały miejsce w Olsztynku międzynarodowe warsztaty poświęcone tematyce nękania cyfrowego w środowisku młodzieżowym. W warsztatach wzięło udział pięciu specjalistów z francuskiego stowarzyszenia ADIJ22,

eksperci ze Stowarzyszenia DROGA oraz przedstawiciele władz lokalnych, pracownicy socjalni, nauczyciele i pedagodzy. Celem warsztatów było lepsze zrozumienie zjawiska nękania cyfrowego wśród młodzieży, w szczególności zagadnień związanych z identyfikacją cyberbullyingu, zbierania i przetwarzania danych, zwiększanie kompetencji kadr osób pracujących z młodzieżą związanych z tematyką zapobiegania i zwalczania cyberprzemocy wśród młodzieży.

Poniżej relacja zdjęciowa z warsztatów:

Warsztat stanowi jedno z działań projektu pt.: „Społeczne narzędzia edukacyjne służące zapobieganiu cyberprzemocy i cyberwiktymizacji” (Community-based educational tools for the prevention of cyberbullying and cybervictimisation).

Projekt jest dofinansowany ze środków programu Erasmus Plus.

Stowarzyszenie DROGA w Polskim Radiu Olsztyn

W dniu 19 marca 2024 r. Stowarzyszenie DROGA wzięło udział w programie radiowym Polskiego Radia Olsztyn pt.:”Antenowa grupa wsparcia Porozmawiajmy o życiu”. Audycja była okazją porozmawiania o przemocy domowej z perspektywy tych, którzy krzywdzą, dlaczego to robią, jak ich powstrzymać i czy osoby, które stosując przemoc stają się również jej ofiarami oraz przedstawienie działalności stowarzyszenia w tym projektów związanych z przeciwdziałaniem różnych form przemocy skierowanej wobec najsłabszych: domowej, cyfrowej, mowy nienawiści.

Podcasty Radia Olsztyn (radioolsztyn.pl)

Międzynarodowe seminarium poświęcone cyberwiktymizacji wśród młodzieży

Zapraszamy na otwarte warsztaty poświęcone tematyce wiktymizacji cyfrowej i jej odziaływaniu na młodzież. Warsztaty odbędą się w dniach 9-12 kwietnia 2024 r. w Olsztynku w siedzibie MOPS w Olsztynku i wezmą w nim udział przedstawiciele stowarzyszenia DROGA oraz stowarzyszenia ADIJ22 z Francji. Wstęp wolny dla wszystkich zainteresowanych po uprzedniej rejestracji.

Seminarium jest skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą ale też instytucji służby zdrowia, policji, władz lokalnych, edukacji oraz wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.

Tematem seminarium będzie zrozumienie zjawiska nękania cyfrowego wśród młodzieży, w tym:

  1. identyfikacja „białych plam” i zwiększenie praktycznej wiedzy na temat cyfrowego nękania młodzieży
  2. zrozumienie luk oraz zwiększanie umiejętności na temat wykorzystywania danych do zwalczania cyberprzemocy wśród młodzieży
  3. poprawa kompetencji osób pracujących z młodzieżą w zakresie cyberbezpieczeństwa umożliwiającego zapobieganie i zwalczanie cyberprzemocy.

Prezentacje wygłoszą przedstawiciele stowarzyszenia DROGA, ADIJ22 (Francja) m.in. dr. hab. Monika Kotowska, Krzysztof Rubas, Agata Potkaj, Elise Becavin, Rozenn Tanguy.

Program seminarium:

Seminarium jest dofinansowane ze środków programu Erasmus Plus.

Rozpoczęcie projektu na temat przemocy wśród młodzieży w Internecie

W dniu 7 grudnia 2023 r. w Saint Brieuc (Francja) odbyło się spotkanie inaugurujące realizację projektu poświęconego przemocy w Internecie wśród młodzieży pt.:”Community-based educational tools for the prevention of cyberbullying and cybervictimisation„.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele lidera Stowarzyszenia ADIJ22: Elise, Charles, Rosenn, Marie-George, Camille oraz Stowarzyszenia DROGA z Olsztynka. Celem projektu jest wypracowanie narzędzi edukacyjnym służącym młodzieży oraz osobom pracującym z młodzieżą w zapobieganiu przemocy w Internecie i zjawisku wiktymizacji. Następne spotkanie z udziałem naszych przyjaciół z Francji zaplanowaliśmy w Olsztynku na kwiecień 2024 r. W trakcie spotkania omówiono plany realizacji projektu, w tym mobilności przedstawicieli obu organizacji.

Więcej na temat projektu i działalności stowarzyszeniu DROGA:

Projekt jest dofinansowany ze środków programu Erasmus Plus.

Pomoc młodzieży dotkniętej nękaniem w Internecie

Stowarzyszenie ADIJ22 z Francji oraz Stowarzyszenie DROGA wspólnie przystępują do realizacji projektu pt.:”Community-based educational tools for the prevention of cyberbullying and cybervictimisation” w zakresie przeciwdziałania nękaniu młodzieży w Internecie.

Projekt ma na celu stworzenie społecznościowych narzędzi edukacyjnych do walki z cyberprzemocą i budowanie potencjału organizacji i instytucji wspierającej młodzież przeciwdziałaniu i profilaktyce cyberwiktymizaji. Narzędzia wypracowane w ramach projektu będą służyć prowadzeniu programów edukacyjnych i wczesnemu wykrywaniu dzieci i młodzieży zagrożonych nękaniem w Internecie.

Projekt jest finansowany ze środków programu Erasmus Plus.