Rozpoczęcie projektu na temat przemocy wśród młodzieży w Internecie

W dniu 7 grudnia 2023 r. w Saint Brieuc (Francja) odbyło się spotkanie inaugurujące realizację projektu poświęconego przemocy w Internecie wśród młodzieży pt.:”Community-based educational tools for the prevention of cyberbullying and cybervictimisation„.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele lidera Stowarzyszenia ADIJ22: Elise, Charles, Rosenn, Marie-George, Camille oraz Stowarzyszenia DROGA z Olsztynka. Celem projektu jest wypracowanie narzędzi edukacyjnym służącym młodzieży oraz osobom pracującym z młodzieżą w zapobieganiu przemocy w Internecie i zjawisku wiktymizacji. Następne spotkanie z udziałem naszych przyjaciół z Francji zaplanowaliśmy w Olsztynku na kwiecień 2024 r. W trakcie spotkania omówiono plany realizacji projektu, w tym mobilności przedstawicieli obu organizacji.

Więcej na temat projektu i działalności stowarzyszeniu DROGA:

Projekt jest dofinansowany ze środków programu Erasmus Plus.

Pomoc młodzieży dotkniętej nękaniem w Internecie

Stowarzyszenie ADIJ22 z Francji oraz Stowarzyszenie DROGA wspólnie przystępują do realizacji projektu pt.:”Community-based educational tools for the prevention of cyberbullying and cybervictimisation” w zakresie przeciwdziałania nękaniu młodzieży w Internecie.

Projekt ma na celu stworzenie społecznościowych narzędzi edukacyjnych do walki z cyberprzemocą i budowanie potencjału organizacji i instytucji wspierającej młodzież przeciwdziałaniu i profilaktyce cyberwiktymizaji. Narzędzia wypracowane w ramach projektu będą służyć prowadzeniu programów edukacyjnych i wczesnemu wykrywaniu dzieci i młodzieży zagrożonych nękaniem w Internecie.

Projekt jest finansowany ze środków programu Erasmus Plus.