Konferencja na temat praw ofiar w Zagrzebiu

Informujemy, że doroczna konferencja poświęcona obronie praw ofiar odbędzie się w Zagrzebiu w dniach 22–23 maja 2024 r. Celem konferencji zatytułowanej „Most nad wzburzoną wodą jest zbudowanie mostów do współpracy, w której zainteresowane organizacje reprezentujące różne instytucje spotykają się, by stawić czoła wyzwaniom i wytyczają ścieżki prowadzące do społeczeństwa bardziej odpornego i skupionego na prawach ofiar.

Obszary tematyczne poruszane w trakcie konferencji to:

1) Zrozumienie obecnej sytuacji w obszarze wsparcia ofiar przestępstw i pokazanie wysokich standardów we wspieraniu ofiar

2) Innowacje w zakresie wsparcia ofiar w ramach współpracy międzysektorowej

3) Odkrywanie tajemnic, czyli wdrożenie do praktyki krajowych ram kompleksowego wsparcia dla ofiar

4) Prezentacja oddolnych pomysłów umożliwiających udoskonalanie usług wsparcia

5) Zrozumienie ram prawnych w kontekście funkcjonowania krajowych instytucji wsparcia ofiar.

Więcej na stronie organizatora konferencji Victims Support Europe (VSE) i Victim Support Croatia. Stowarzyszenie DROGA jest członkiem sieci VSE.