Cyfrowa przemoc wobec kobiet w mediach społecznościowych

Technologia ma ogromny potencjał wzmacniania pozycji kobiet m.in. poszerza dostęp do usług publicznych, stwarza możliwości edukacji i rozwoju umiejętności, umożliwia zaangażowanie społeczne na odległość oraz otwiera drzwi do zatrudnienia i przedsiębiorczości. Niestety może również prowadzić do cyberprzemocy – szkód, takich jak zastraszanie, molestowanie, utrata prywatności i bezpośrednia przemoc – zwłaszcza wobec kobiet i dziewcząt.

Szczególną rolę w szerzeniu przemocy w mediach przypada na media społecznościowe i podejmowania działań edukacyjnych. Jedną z nich są szkolenia przeprowadzone przez maltańską fundację VSM pt.: „Tematyka przeciwdziałania przemocy cyfrowej wobec kobiet w mediach społecznościowych”. Program warsztatów organizowany na Malcie w dniach 24-29 wrzesień 2023 r. miał za zadanie zaprojektowanie treści internetowych do użycia treści przyszłej kampanii, która będzie realizowana przez fundację VSM oraz Stowarzyszenie DROGA w przyszłym roku.

Szkolenie stanowi część projektu „Partnership for the development of educational tools tackling gender-based cyber violence” dofinansowanego z programu Erasmus Plus.

Budowa kompetencji i narzędzi dla skutecznych kampanii społecznych przeciwko nękaniu w Internecie

W dniach od 3 do 7 lipca 2023 r. w Attard na Malcie miało miejsce szkolenie przeprowadzone przez fundację VSM dla członków stowarzyszenia DROGA, której celem było wspólne przygotowanie tworzenia narzędzi na rzecz realizacji oddolnych kampanii społecznych przeciwko nękaniu w Internecie. Szkolenie dotyczyło również kwestii z nimi powiązanych tj. bezpieczeństwa w Internecie, specyfiki planowania, realizacji i oceny efektywności tematycznych kampanii społecznych w mediach społecznościowych tj. Instagram i Facebook, tworzenie treści cyfrowych oraz włączenie innych organizacji i instytucji działających do wspólnego działania.

Następne spotkanie szkoleniowe w ramach projektu zaplanowano na koniec września tego roku.

Projekt pt.: „Partnership for the development of educational tools tackling gender-based cyber violence” jest finansowany ze środków programu Erasmus Plus.