Relacja z seminarium „Cyber attack on gender” na Malcie

Informujemy, że w dniu 31 maja 2024 r. na Malcie w miejscowości Marsa odbyło się seminarium pt.:”Cyber attack on gender”. Tematem seminarium było zrozumienie nowych form nękania cyfrowego tj. np.: stalking pornografia, grooming online, których ofiarami są kobiety, wypracowanie dobrych praktyk ich zapobiegania, przeanalizowanie cyberprzemocy na wielu poziomach w ramach współdziałania organizacji pozarządowych, organów policji, sądów, władz lokalnych i centralnych.

Seminarium zostało organizowane przez maltańską fundację VSM we współpracy ze stowarzyszeniem DROGA. Udział w nim wzięli uczestnicy z Malty, Polski oraz Komisji Europejskiej, a głównymi prelegentami były Panie: dr Eleonora Esposito (Hiszpania) i dr Iris Luarasi (Albania).

Poniżej program seminarium oraz relacja zdjęciowa z wydarzenia:

Seminarium stanowi część projektu pt.:”Partnership for the development of educational tools tackling gender-based cyber violence” finansowanego ze środków programu Erasmus Plus.

Seminarium „Cyber attack on gender” na Malcie

Informujemy, że w dniu 31 maja 2024 r. na Malcie w miejscowości Marsa odbędzie się seminarium pt.:”Cyber attack on gender„. Tematem seminarium będzie zrozumienie nowych form nękania cyfrowego tj. np.: stalking, pornografia, grooming online, których ofiarami są głównie kobiety oraz wypracowanie dobrych praktyk ich zapobiegania.

Głównymi prelegentami będą Panie: dr Eleonora Esposito i dr Iris Luarasi, które poprowadzą prezentacje i dyskusje panelowe z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, prawników, operatorów mediów internetowych, władz lokalnych i krajowych, ekspertów z maltańskiej policji, w tym jednostki ds. cyberprzestępczości oraz Wsparcia Ofiar. Dyskusja będzie miała na celu przeanalizowanie zjawiska cyberprzemocy na wielu poziomach, koncentrując się na jej zapobieganiu, tworzeniu bezpieczniejszego środowiska internetowego dla jego użytkowników oraz budowaniu powiązań instytucjonalnych na rzecz bardziej efektywnego wspierania ofiar tego typu przemocy.

Dr Eleonora Esposito jest ekspertem krajowym w Europejskim Instytucie ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) oraz pracownikiem naukowym w Instytucie Kultury i Społeczeństwa (ICS) Uniwersytetu Nawarry (Hiszpania).


Dr Iris Laurasi jest dyrektorką Linii Poradnictwa dla Kobiet (CLWG), czyli Krajowej Linii Pomocy dla ofiar GBV w Albanii. Dr Laurasi ma bogate doświadczenie zawodowe jako liderka działalności na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w obszarach związanych z prawami kobiet, rzecznictwem, rozwojem strategicznym i edukacją publiczną.

Seminarium będzie odbywać się w ramach projektu pt.”Partnership for the development of educational tools tackling gender-based cyber violence” finansowanego ze środków programu Erasmus Plus i realizowanego przez Stowarzyszenie DROGA oraz maltańską fundację VSM.

Wizyta partnerów z Malty

W dniach 26-30 marca 2024 r. przebywała z wizytą w Olsztynku i Olsztynie delegacja przedstawicieli maltańskiej fundacji Victim Support Malta (VSM). Wizyta miała związek z realizowanym wspólnie projektem dotyczącej nękania cyfrowego ze względu na płeć pt.: „Partnership for the development of educational tools tackling gender-based cyber violence”. W trakcie wizyty pracowaliśmy nad programem przeciwdziałania przemocy cyfrowej, przyszłą kampanią społeczną w tym obszarze, wykorzystywaniem danych na temat przestępstw cyfrowych ze względu na płeć popełnianych w Polsce i na Malcie oraz podejmowaniem działań na rzecz ograniczania akceptacji społecznej dla przemocy cyfrowej, której ofiarami są z większości przypadków kobiety. Wizyta była również okazją do spotkania się z przedstawicielami olsztyńskiego Stowarzyszenia ARKA – dziękujemy!

Wkrótce w ramach projektu następne wydarzenie – seminarium eksperckie na Malcie (31 maja br.) oraz czerwcowa kampania społeczna i konferencja zamykająca projekt (wrzesień br.).

Wizyta stanowi część projektu pt.: „Partnership for the development of educational tools tackling gender-based cyber violence” wspófinansowanego ze środków programu Erasmus Plus.

Stowarzyszenie DROGA w Polskim Radiu Olsztyn

W dniu 19 marca 2024 r. Stowarzyszenie DROGA wzięło udział w programie radiowym Polskiego Radia Olsztyn pt.:”Antenowa grupa wsparcia Porozmawiajmy o życiu”. Audycja była okazją porozmawiania o przemocy domowej z perspektywy tych, którzy krzywdzą, dlaczego to robią, jak ich powstrzymać i czy osoby, które stosując przemoc stają się również jej ofiarami oraz przedstawienie działalności stowarzyszenia w tym projektów związanych z przeciwdziałaniem różnych form przemocy skierowanej wobec najsłabszych: domowej, cyfrowej, mowy nienawiści.

Podcasty Radia Olsztyn (radioolsztyn.pl)

Cyfrowa przemoc wobec kobiet w mediach społecznościowych

Technologia ma ogromny potencjał wzmacniania pozycji kobiet m.in. poszerza dostęp do usług publicznych, stwarza możliwości edukacji i rozwoju umiejętności, umożliwia zaangażowanie społeczne na odległość oraz otwiera drzwi do zatrudnienia i przedsiębiorczości. Niestety może również prowadzić do cyberprzemocy – szkód, takich jak zastraszanie, molestowanie, utrata prywatności i bezpośrednia przemoc – zwłaszcza wobec kobiet i dziewcząt.

Szczególną rolę w szerzeniu przemocy w mediach przypada na media społecznościowe i podejmowania działań edukacyjnych. Jedną z nich są szkolenia przeprowadzone przez maltańską fundację VSM pt.: „Tematyka przeciwdziałania przemocy cyfrowej wobec kobiet w mediach społecznościowych”. Program warsztatów organizowany na Malcie w dniach 24-29 wrzesień 2023 r. miał za zadanie zaprojektowanie treści internetowych do użycia treści przyszłej kampanii, która będzie realizowana przez fundację VSM oraz Stowarzyszenie DROGA w przyszłym roku.

Szkolenie stanowi część projektu „Partnership for the development of educational tools tackling gender-based cyber violence” dofinansowanego z programu Erasmus Plus.

Budowa kompetencji i narzędzi dla skutecznych kampanii społecznych przeciwko nękaniu w Internecie

W dniach od 3 do 7 lipca 2023 r. w Attard na Malcie miało miejsce szkolenie przeprowadzone przez fundację VSM dla członków stowarzyszenia DROGA, której celem było wspólne przygotowanie tworzenia narzędzi na rzecz realizacji oddolnych kampanii społecznych przeciwko nękaniu w Internecie. Szkolenie dotyczyło również kwestii z nimi powiązanych tj. bezpieczeństwa w Internecie, specyfiki planowania, realizacji i oceny efektywności tematycznych kampanii społecznych w mediach społecznościowych tj. Instagram i Facebook, tworzenie treści cyfrowych oraz włączenie innych organizacji i instytucji działających do wspólnego działania.

Następne spotkanie szkoleniowe w ramach projektu zaplanowano na koniec września tego roku.

Projekt pt.: „Partnership for the development of educational tools tackling gender-based cyber violence” jest finansowany ze środków programu Erasmus Plus.