Weź udział w kampanii społecznej Responsible Together 2023

Stowarzyszenie DROGA przygotowuje się do wzięcia udział w kampanii społecznej #ResponsibleTogether2023 pt.: „Change is possible” (zmiana jest możliwa) poświęconej tematyce przemocy domowej. Kampania ta będzie realizowana przez europejską sieć WORK WITH PERPETRATORS, skupiającą ponad 70 organizacji pozarządowych i instytucji z całej Europy. Kampania odbędzie się w dniach od 25 listopada do 10 grudnia 2023 r. i będzie przebiegała w mediach społecznościowych i bezpośrednio na rzecz społeczności lokalnych.

W ramach kampanii przygotowujemy i przekażemy nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym organizacjom instytucjom szablony, treści i projekty graficzne, które będziemy odpowiednio personalizować do potrzeb polskiego odbiorcy, a następnie udostępniać w mediach społecznościowych, stronach internetowych oraz w formie plakatów w trakcie trwania kampanii.

Poszukujemy organizacji na terenie całego kraju zainteresowanych wsparciem nas w realizacji działań w zakresie np.: przekazywania własnych opinii na temat koncepcji kampanii, przygotowanych treści oraz angażowania zasobów lokalnych w formie pracy wolontariuszy.

Osoby i organizacje zainteresowane współpracą prosimy o kontakt za pośrednictwem naszego adresu mailowego.

Zapraszamy do współpracy!

Szkolenie dla seniorów w Młynarach

W dniu 1 grudnia br. w miejscowości Młynary w siedzibie GOPS (woj. warmińsko-mazurskie) odbyło się szkolenie poświęcone tematyce przemocy wobec osób starszych, w szczególności identyfikacji pierwszych symptomów takiej przemocy oraz aspektów prawnych i ochrony ofiar. Szkolenie poprowadzili przedstawiciele Olsztyńskiego Telefonu Zaufania – partnera Stowarzyszenia DROGA. W szkoleniu wzięło udział 15 seniorów z gminy Młynary.

Szkolenie stanowiło część europejskiej kampanii społecznej nt. zapobiegania przemocy w bliskich związkach #ResponsibleTogether22 organizowanej przez europejską sieć WORK WITH PERPETRATORS, w której aktywnie uczestniczy również Stowarzyszenie DROGA.

Szkolenie zostało zrealizowane jako element projektu pt.: „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, który jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Toksyczne i przemocowe relacje: naucz się rozpoznawać oznaki

Przemoc lub znęcanie się wynika z dominującego, kontrolującego zachowania i braku równowagi sił, które utrudniają kwestionowanie nadużyć. Kiedy kogoś obrażasz, atakujesz, szpiegujesz, grozisz lub manipulujesz kimś, stosujesz przemoc — nawet jeśli robisz to w dobrej wierze, ponieważ czujesz się niepewnie lub boisz się stracić tę osobę.

Zachowanie przemocowe mogą przybierać różne formy np.:

– Ciągle dzwonisz lub wysyłasz SMS-y i wściekasz się, gdy druga osoba nie odpowiada
– Oskarżanie o zdradę, ponieważ masz przyjaciół innej płci
– Groźby i szantaż samookaleczenia, jeśli zerwiecie
– Sprawdzanie lokalizacji na ich telefonie
– Decydowanie o tym, jakie ubrania możesz/nie możesz nosić, z jakimi przyjaciółmi możesz się spotykać lub jak wydajesz pieniądze.

Zdrowe relacje potrzebują granic
Może być trudno usłyszeć i zaakceptować „nie”, gdy jesteś zakochany. Może się wydawać, że jesteś porzucony, ukarany lub wykluczony. Pamiętaj, że „nie” innej osoby zawsze dotyczy jej i tego, czego potrzebuje, a nie ciebie.

Przemoc Dzieci i Nastolatków wobec Rodziców (PeDeNaR). Czym jest?

PeDeNaR opisuje dynamikę, w której młoda osoba angażuje się w przemocowe zachowanie wobec własnego rodzica lub dorosłego opiekuna. Jest to zachowanie szkodliwe, które powtarza się i może przybrać formę fizyczną, emocjonalną, sprawowania kontroli, ale także wykorzystywania seksualnego i ekonomicznego.

Rozmowa z innymi osobami na temat przemocy w twoim domu może być trudna i przytłaczająca. Podobnie jak zidentyfikowanie PeDeNaR. Może w tym pomóc, krótki kwestionariusz. Jeśli odpowiesz twierdząco na którekolwiek z poniższych pytań, powinieneś rozważyć kontakt ze specjalistą:

– Boisz się o swoje dziecko lub nie czujesz się bezpiecznie w swoim domu?
– Czujesz się samotny lub odizolowany z powodu zachowania dziecka?
– Czujesz, że straciłeś kontrolę i szacunek ze strony swojego dziecka?
– Twoje dziecko grozi Ci, szantażuje, obraża lub poniża?
– Twoje dziecko niszczy przedmioty w Twoim domu lub kradnie Twoje pieniądze?
– Czujesz, że tracisz władzę rodzicielską?

#ResponsibleTogether 2022: przemocą partnera na etapie wchodzenia w dorosłe życie – Victor

Kampania społeczna #ResponsibleTogether organizowana przez europejską sieć WORK WITH PERPETRATORS zwraca uwagę na młodsze pokolenie i to, co możemy zrobić, aby zapobiegać i ograniczać przemoc na wczesnym etapie dorosłego życia własnych dzieci.

Co mogą zrobić ojcowie, żeby zapobiegać przemocy?
Wierzymy, że rodzice, a zwłaszcza ojcowie, odgrywają ważną rolę w wychowaniu dzieci w pełnych szacunku relacjach. W związku z tym część kampanii została poświęcona podnoszeniu świadomości ojców na temat ich pozytywnego wpływu na życie ich własnych dzieci.

Prezentujemy serię trzech materiałów filmowych dla rodziców opowiadające historie ojców z całej Europy. W trzecim i ostatnim odcinku poznajcie Victora z Ukrainy:

#ResponsibleTogether 2022: przemoc partnera na etapie wchodzenia w dorosłe życie – Fajton

Kampania społeczna #ResponsibleTogether organizowana przez europejską sieć WORK WITH PERPETRATORS zwraca uwagę na młodsze pokolenie i to, co możemy zrobić, aby zapobiegać i ograniczać przemoc na wczesnym etapie dorosłego życia własnych dzieci.

Co mogą zrobić ojcowie, żeby zapobiegać przemocy?
Wierzymy, że rodzice, a zwłaszcza ojcowie, odgrywają ważną rolę w wychowaniu dzieci w pełnych szacunku relacjach. W związku z tym część kampanii została poświęcona podnoszeniu świadomości ojców na temat ich pozytywnego wpływu na życie ich własnych dzieci.

Prezentujemy serię trzech materiałów filmowych dla rodziców opowiadające historie ojców z całej Europy. W drugim odcinku poznajcie Fajtona z Albanii:

#ResponsibleTogether 2022: przemoc partnera na etapie wchodzenia w dorosłe życie – Alessandro

Tegoroczna kampania #ResponsibleTogether organizowana przez europejską sieć WORK WITH PERPETRATORS zwraca uwagę na młodsze pokolenie i to, co możemy zrobić, aby zapobiegać i ograniczać przemoc na wczesnym etapie dorosłego życia własnych dzieci.

Co mogą zrobić ojcowie, żeby zapobiegać przemocy?
Wierzymy, że rodzice, a zwłaszcza ojcowie, odgrywają ważną rolę w wychowaniu dzieci w pełnych szacunku relacjach. W związku z tym część kampanii została poświęcona podnoszeniu świadomości ojców na temat ich pozytywnego wpływu na życie ich własnych dzieci.

Prezentujemy serię trzech materiałów filmowych dla rodziców opowiadające historie ojców z całej Europy. W pierwszym odcinku poznajcie Alessandro z Włoch:

Materiały edukacyjne do Europejskiej kampanii społecznej ResponsibleTogether22 – rola ojców w zapobieganiu przemocy w związkach własnych dzieci część III

Przedstawiamy trzecią i zarazem ostatnią turę materiałów graficznych przygotowanych w ramach prowadzonej obecnie europejskiej kampanii społecznej ResponsibleTogether22 poświęcone zagadnieniu roli ojców w przeciwdziałaniu przemocy w bliskich związkach swoich dzieci.

Jednym z tematów kampanii stanowi odpowiedzialność ojca za wychowywanie swojego dziecka. Dojrzewanie i wczesna dorosłość to okresy formacyjne, w których młodzi ludzie wypracowują strategie radzenia sobie ze sporami, zarówno we wczesnych związkach, jak i w rodzinie. Stanowi to zatem krytyczny etap, kiedy to nieodpowiednie wzorce zachowań rodziców mogą później stać się w pośrednią lub nawet bezpośrednią przyczyną przemocy domowej lub przemocy w związkach intymnych. Stąd też znaczenie edukacji dzieci i budowania właściwych relacji z dzieckiem poprzez właściwe nieprzemocowe wzorce zachowań. Dlatego jednym z celów europejskiej kampanii społecznej ResponsibleTogether22 jest edukowanie rodziców na temat roli ojców w zapobieganiu przemocy w rodzinie.

Kampania ResponsibleTogether22 jest organizowana przez europejską sieć WORK-WITH-PERPETRATORS przy wsparciu Unii Europejskiej.

Materiały graficzne do pobrania:

Materiały edukacyjne do Europejskiej kampanii społecznej ResponsibleTogether22 – przemoc w bliskich związkach wśród młodzieży część II

Przedstawiamy 2 część materiałów graficznych i edukacyjnych przygotowanych w ramach europejskiej kampanii społecznej na rzecz przeciwdziałania przemocy w bliskich związkach organizowaną przez europejską sieć WORK WITH PERPETRATORS (WWP) i wspieraną przez Unię Europejską.

Niniejsze materiały graficzne dotyczą tematyki przemocy w bliskich związkach wśród młodzieży.

Zachęcamy do upowszechniania niżej załączonych materiałów i organizowania własnych, lokalnych kampanii społecznych poświęconych tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie i bliskich związkach.

Materiały edukacyjne do europejskiej kampanii społecznej ResponsibleTogether22: część I

Poniżej przedstawiamy pierwszą część materiałów graficznych do europejskiej kampanii społecznej ResponsibleTogether22 związanej z przeciwdziałaniem przemocy w bliskich związkach, a poświęconej przemocy dzieci i młodzieży wobec własnych rodziców.

Przemoc dzieci i młodzieży wobec własnych rodziców – PeDeNaR (po angielsku CAPVA) jest zazwyczaj wynikiem braku pozytywnych wzorców, w szczególności braku alternatywy wobec zachowań przemocowych. W konsekwencji czego, rodzice nieświadomie lub świadomie pielęgnując zachowania przemocowe sami stają się ofiarami przemocy stosowanej przez własne dzieci. Należy podkreślić, iż przemoc dzieci i nastolatków wobec własnych rodziców przybierać może różne, mało znane, lecz często wyrafinowane formy. Stąd konieczność edukowania i uwrażliwiania zarówno jednostek jak i społeczności lokalnych na temat symptomów, przebiegu i wzorców postępowań sprawców przemocy, których autorami są dzieci i nastolatkowie.

Kampania ResponsibleTogether22 jest organizowana przez europejską sieć WORK-WITH-PERPETRATORS przy wsparciu Unii Europejskiej.

Materiały graficzne do pobrania: