Stowarzyszenie DROGA w Polskim Radiu Olsztyn

W dniu 19 marca 2024 r. Stowarzyszenie DROGA wzięło udział w programie radiowym Polskiego Radia Olsztyn pt.:”Antenowa grupa wsparcia Porozmawiajmy o życiu”. Audycja była okazją porozmawiania o przemocy domowej z perspektywy tych, którzy krzywdzą, dlaczego to robią, jak ich powstrzymać i czy osoby, które stosując przemoc stają się również jej ofiarami oraz przedstawienie działalności stowarzyszenia w tym projektów związanych z przeciwdziałaniem różnych form przemocy skierowanej wobec najsłabszych: domowej, cyfrowej, mowy nienawiści.

Podcasty Radia Olsztyn (radioolsztyn.pl)

Relacja z międzynarodowego seminarium poświęconego mowie nienawiści

W dniach 05-08.03.2024 r. Stowarzyszenie DROGA przy wsparciu MOPS w Olsztynku zorganizował międzynarodowe seminarium poświęcone mowie nienawiści pt.:”Mowa nienawiści to nie wirtualna rzeczywistość” w którym udział wzięli przedstawiciele Lab.in.s – włoskiej spółdzielni socjalnej zajmującą się tematyką przeciwdziałania mowie nienawiści. W trakcie czterech dni seminarium stanowiącego część projektu pt.:”Upskilling organisational potential of stakeholders in providing grassroots services to victims of hate crimes” udział w nim wzięło 40 osób, w tym Burmistrz Olsztynka Pan Robert Waraksa, przedstawiciele PCPR w Olsztynie, Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, pedagodzy, terapeuci, nauczyciele, pracownicy socjalni, przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Seminarium było okazją do przedstawienia różnych koncepcji mowy nienawiści i sposobów jej zapobiegania z udziałem różnych instytucji lokalnych i przy wykorzystaniu narzędzi edukacyjnych.

Poniżej relacja zdjęciowa z tego wydarzenia:

Seminarium zostało współfinansowany ze środków programu Erasmus Plus w ramach projektu pt.:”Upskilling organisational potential of stakeholders in providing grassroots services to victims of hate crimes”.

Komunikat: zmiana miejsca międzynarodowego seminarium dotyczącego mowy nienawiści

Informujemy, że uległa zmianie lokalizacja otwartego seminarium na temat metod pomocy ofiarom mowy nienawiści pt.: „Mowa nienawiści to nie wirtualna rzeczywistość”, które odbędzie się w dniach 6-8 marca 2024 r. w Olsztynku z udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia DROGA oraz Lab.in.s z Turynu (Włochy).

W dniu 6 marca seminarium odbędzie się w sali szkoleniowej w Wieży Ciśnień w Olsztynku przy ul. Górnej 1a. Lokalizacja seminarium w dniach 7 i 8 marca nie ulega zmianie i odbędzie się w siedzibie MOPS w Olsztynku (1 piętro).

Przypominamy, że tematem seminarium będzie przedstawienie prawnych, kryminologicznych i semantycznych aspektów mowy nienawiści oraz zaprojektowanie narzędzi edukacyjnych na rzecz budowania społeczności odpornych na oddziaływanie mowy nienawiści. Spotkania każdego dnia rozpoczynają się o godz. 9.00.

Międzynarodowe seminarium na temat przeciwdziałania mowie nienawiści

Zapraszamy na otwarte seminarium szkoleniowe na temat metod pomocy ofiarom mowy nienawiści pt.: „Mowa nienawiści to nie wirtualna rzeczywistość”. Seminarium odbędzie się w dniach 5-8 marca 2024 r. w Olsztynku i wezmą w nim udział przedstawiciele Stowarzyszenia DROGA oraz Lab.in.s z Turynu (Włochy). Tematem seminarium będzie przedstawienie prawnych, kryminologicznych i semantycznych aspektów mowy nienawiści oraz zaprojektowanie narzędzi edukacyjnych na rzecz budowania społeczności odpornych na oddziaływanie mowy nienawiści. Spotkania każdego dnia rozpoczynają się o godz. 9.00.

Seminarium jest skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych, służby zdrowia, policji, władz lokalnych, edukacji oraz wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką. Wszystkich zainteresowanych do udziału w seminarium zapraszamy do zgłaszania uczestnictwa poprzez profil na FB lub adres mailowy stowarzyszenia DROGA. Uwaga: liczba miejsc ograniczona. Spotkanie z gośćmi z zagranicy będzie tłumaczone na język polski.

Program seminarium:

W trakcie trwania seminarium swoje prezentacje wygłoszą przedstawiciele stowarzyszenia DROGA m.in.: dr. hab. Monika Kotowska, dr. Maciej Duda, Krzysztof Rubas, dr hab. Agnieszka Zduniak, Krzysztof Wilczek, Emilia Kowalik, oraz przedstawiciele Lab.in.s: Patricia Rodríguez Pulido, Michele Caccavo, Andrea Serafini.

Michele Caccavo – wspólnym wątkiem jego osobistych i zawodowych doświadczeń jest przeplatanie się takich tematów, jak triada: szkolenie/edukacja/edukacja, praca, sprawiedliwość i „terapeutyczna praca w sieci społecznej” metodologią „Kliniki Porozumienia”.

Andrea Serafini – studiował w Mediolanie, gdzie uzyskał dyplom operatora w Centrum Kształcenia Zawodowego Techniki Filmowej i Telewizyjnej. Zajmuje się również kwestiami społecznymi związanymi m.in z tematyką przeciwdziałania mowy nienawiści.

Patricia Rodríguez Pulido – Wiceprezes Lab.in.s, zajmuje się emocjonalną edukacją finansową i wielokulturową wiedzą finansową w kontekście sytuacji osób dotkniętych przemocą psychiczną i emocjonalną.

Seminarium jest dofinansowane ze środków programu Erasmus Plus i stanowi element projektu „Podnoszenie potencjału organizacyjnego instytucji i społeczności lokalnych w zakresie świadczenia wsparcia ofiarom przestępstw z nienawiści”.

Start projektu na temat przeciwidziałania mowie nienawiści

W dniach od 30 listopada do 3 grudnia 2023 r. gościliśmy w Olsztynku i Olsztynie przedstawiciela spółdzielni społecznej Lab.in.s z Turynu – Andrea Serafiniego. Wizyta miała na celu inaugurację i zaplanowanie wspólnych działań w nowym projekcie pt.:”The upskilling organisational potential of stakeholders in providing grassroots services to victims of hate crimes”.

W ramach projektu planujemy rozwijanie kapitału społecznego organizacji i społeczności lokalnych, które umożliwi skuteczniejszą pomoc osobą poszkodowanym w wyniku mowy nienawiści. Już od marca 2024 r. zorganizowane będą nieodpłatne, otwarte szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych w Polsce i we Włoszech, które będą służyły wypracowaniu narzędzi edukacyjnych i przeciwdziałanie mowie nienawiści.

Więcej na temat projektu i Stowarzyszenia DROGA:

Projekt jest współfinansowany ze środków programu Erasmus Plus.

Pomoc młodzieży dotkniętej nękaniem w Internecie

Stowarzyszenie ADIJ22 z Francji oraz Stowarzyszenie DROGA wspólnie przystępują do realizacji projektu pt.:”Community-based educational tools for the prevention of cyberbullying and cybervictimisation” w zakresie przeciwdziałania nękaniu młodzieży w Internecie.

Projekt ma na celu stworzenie społecznościowych narzędzi edukacyjnych do walki z cyberprzemocą i budowanie potencjału organizacji i instytucji wspierającej młodzież przeciwdziałaniu i profilaktyce cyberwiktymizaji. Narzędzia wypracowane w ramach projektu będą służyć prowadzeniu programów edukacyjnych i wczesnemu wykrywaniu dzieci i młodzieży zagrożonych nękaniem w Internecie.

Projekt jest finansowany ze środków programu Erasmus Plus.