Podsumowanie kampanii społecznej #ResponisbleTogether23

W dniach od 25 listopada do 10 grudnia 2023 r. została zorganizowana europejska kampania społeczna pt. #ResponsibleTogether’23 poświęcona przeciwdziałaniu przemocy domowej poprzez upowszechnianie programów terapeutycznych skierowanych do sprawców przemocy w rodzinie. Organizatorem kampanii była europejska sieć WWP we współpracy z wchodzącymi w jej skład instytucjami i organizacjami pozarządowymi z całej Europy: BAG TäHG (Niemcy), Vive Zene (Bośnia i Hercegowina), FNACAV (Francja), Stop Nasílí (Czechy), DUGA & UZOR (Chorwacja), CAM (Włochy), Relive (Włochy), White Dove (Włochy), CLMB (Albania), Quendra VANTRA (Albania), ZBT (Albania), SPAVO PROTEAS (Cypr), UG Buducnost Modrica (Bośnia i Hercegowina), LoM (Czechy), Social Insurance Board (Estonia), OPNA (Serbia) oraz Stowarzyszenie DROGA (Polska).

Na terenie Polski, kampania była zorganizowana w mediach społecznościowych oraz w formie seminariów i dotarła do 1170 osób (interakcje). W całej Europie treści naszej kampanii w mediach społecznościowych zobaczyło łącznie 84524 osób (interakcje).

Dziękujemy wszystkim organizacjom i instytucjom z Polski, które wsparły kampanię. Szczególne podziękowania dla PCPR w Sieradzu. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w nowej edycji kampanii zaplanowanej na listopad i grudzień 2024!

5 kwestii do zapamiętania: zakończenie kampanii społecznej #ResponisbleTogether’23

W dniu dziejszym kończymy kampanię społeczną #ResponisbleTogether’23 poświęconej przeciwdziałaniu przemocy domowej i promocji programów interwencyjnych dla sprawców przemocy.

Oto 5 kwestii do zapamiętania:

Kampania #ResponisbleTogether’23 została zrealizowana przez europejską sieć WWP we współpracy z organizacjami pozarządowymi z całej Europy: BAG TäHG (Niemcy), Vive Zene (Bośnia i Hercegowina), FNACAV (Francja), Stop Nasílí (Czechy), DUGA & UZOR (Chorwacja), CAM (Włochy), Relive (Włochy), White Dove (Włochy), CLMB (Albania), Quendra VANTRA (Albania), ZBT (Albania), SPAVO PROTEAS (Cypr), UG Buducnost Modrica (Bośnia i Hercegowina), LoM (Czechy), Social Insurance Board (Estonia), OPNA (Serbia) oraz Stowarzyszenie DROGA (Polska) przy wsparciu finansowym UE.

5 powodów zapobiegania przemocy domowej: kampania społeczna #ResponsibleTogether’23

  1. Programy dla osób stosujących przemoc domową pracują także na korzyść osób doznających przemocy
  2. Przemoc jest wyborem, a wybory, które podejmujemy mogą się zmieniać
  3. Współpraca specjalistów realizujących programy dla osób stosujących przemoc i specjalistów pomagających osobom doznającym przemocy zwiększa bezpieczeństwo dla każdej ze stron.
  4. Dzieci żyjące w środowisku gdzie występuje problem przemocy domowej także doświadczają przemocy, zasługują więc na szczególną uwagę podczas interwencji.
  5. Programy dla sprawców przemocy są kluczowym elementem zredukowania lub zakończenia przemocy domowej

Więcej na temat pracy ze sprawcami przemocy znajdziesz tutaj:

Materiały te zostały opracowane w ramach kampanii społecznej #ResponisbleTogether’23, realizowanej przez sieć WWP i wspieranej finansowo przez UE.

Jak zidentyfikować przemoc domową: kampania społeczna #ResponsibleTogether’23

Kiedy twój partner:

● Wykazuje nadmiernie zazdrosne zachowanie i kontrolę nad partnerką, która „zawsze musi mu mówić, gdzie jest”
● Ma seksistowskie lub mizoginistyczne podejście lub wygłasza seksistowskie lub mizoginistyczne uwagi
● Zawsze towarzyszy partnerce, nawet podczas rutynowych wizyt i nalega, aby być obecnym na spotkaniach (a jego partnerka jest zawiedziona lub spieszy się, by ją zakończyć)
● Mówi za swoją partnerkę, przerywa jej lub ją poprawia, nie pozwala jej mówić, dyskredytuje lub deprecjonuje ją i próbuje podejmować decyzje w jej imieniu
● Usprawiedliwia lub minimalizuje obrażenia partnerki lub jej stany psychiczne, które mogą być wynikiem przemocy
● Obwinia partnerkę za swoje problemy
● Ma trudności w radzeniu sobie z lękiem i stresem, ma wahania nastroju i/lub podnosi głos
● Pokazuje dwie pozornie przeciwstawne postawy: milczący, broni się, odmawia odpowiedzi na pytania lub jest gadatliwy, czasami nietaktowny, nadmiernie uległy, uprzejmy i uśmiechnięty, zwłaszcza podczas rozmów z partnerką.

Zgłoś się do nas albo skontaktuj się z najbliższym ośrodkiem pomocy społecznej lub inną wyspecjalizowaną organizacją pozarządową lub instytucją.

Ty także możesz być ofiarą przemocy domowej. Dowiedz się więcej jak zapobiegać przemocy domowej i dołącz do wspólnej kampanii społecznej:

Kampania społeczna #ResponisbleTogether’23 jest realizowana przez europejską sieć WWP przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej.

Agresywne zachowanie to wybór! Kampania społeczna #ResponsibleTogether’23

Agresywne zachowanie to wybór! Jeśli sprawcy przemocy chcą pomocy i otrzymają odpowiednie wsparcie to mogą zmienić szkodliwe wzorce i zachowania. Czasami wystarczy po prostu zaproponować rozmowę, aby zapoczątkować proces zmiany.

Jeśli istnieje wystarczająca motywacja i zaangażowanie w proces zmiany, następnym krokiem jest skierowanie mężczyzny do specjalistycznego programu dla sprawców przemocy.

Dlatego weź udział w europejskiej kampanii społecznej #ResponsibleTogether’23 poświęconej przeciwdziałaniu przemocy domowej. Pobierz materiały i dołącz do nas:

Kampania jest realizowana przez europejską sieć WWP przy wsparciu finansowym z Unii Europejskiej.

Przemoc domowa jako problem społeczny: kampania #ResponsibleTogether’23

Przemoc w związkach to problem społeczny. Możemy ją powstrzymać tylko wtedy, gdy wszyscy pracujemy nad rozwiązaniem. Jeśli masz stały kontakt ze sprawcami przemocy w swoim miejscu pracy, masz szansę interweniować i rozpocząć proces zmiany.

Dlatego dołącz do europejskiej kampanii społecznej #ResponisbleTogether’23, której tematem jest przeciwdziałanie przemocy domowej. Pobierz materiały tutaj:

Kampania jest realizowana przez WWP przy wsparciu finansowym UE.

Ochrona dzieci #ResponsibleTogether’23

Trwa europejska kampania społeczna #ResponsibleTogether’23 mająca na celu promowanie pracy ze sprawcami przemocy.

Doświadczanie przemocy domowej znacząco oddziałuje dla dzieci. Zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń lękowych, depresji, nadużywania substancji i tym podobnych. Praca z ojcami i motywowanie ich do zmiany zachowania znacząco poprawi sytuację ich dzieci.

Czy wiesz, że: specjalistyczna terapia dla sprawców przemocy znacznie obniża ryzyka zachowań przemocowych i pomaga chronić dzieci!

Więcej na temat kampanii i działalności stowarzyszenia DROGA:

Nie bądź obojętny. Dołącz do europejskiej kampanii społecznej #ResponsibleTogether’23.

Chrońmy dzieci! ZMIANA JEST MOŻLIWA!

Początek europejskiej kampanii społecznej na temat przeciwdziałania przemocy domowej #ResponsibleTogether’23

W dniu dzisiejszym tj. 25 listopada 2023 r. ruszyła europejska kampania społeczna na temat przeciwdziałania przemocy domowej #ResponsibleTogether’23.

Kampania ma na celu promowanie pracy ze sprawcami przemocy, zwłaszcza upowszechnianie i zachęcenie do udziału w wszelkiego rodzaju terapiach. Praca ze sprawcami przemocy zmniejsza ryzyko incydentów przemocowych w rodzinie.

W ramach prowadzonej kampanii udostępniamy materiały wizualne (ulotki, plakaty, filmy i inne), które mogą być wykorzystane przez każdą zainteresowaną organizację lub instytucję do prowadzenia własnych działań w mediach społecznościowych lub w infosferze.

Więcej na temat kampanii i Stowarzyszenia DROGA na:

Materiały do pobrania są dostępne tutaj lub na stronie: https://stowarzyszeniedroga.com.pl/kampania-spoleczna-responsibletogether23/

Kampania będzie realizowana przez Europejską Sieć WWP we współpracy z organizacjami pozarządowymi z całej UE tj. BAG TäHG (Niemcy), Vive Zene (Bośnia i Hercegowina), FNACAV (Francja), Stop Nasílí (Czechy), DUGA & UZOR (Chorwacja), CAM (Włochy), Relive (Włochy), White Dove (Włochy), CLMB (Albania), Quendra VANTRA (Albania), ZBT (Albania), SPAVO PROTEAS (Cypr), UG Buducnost Modrica (Bośnia i Hercegowina), LoM (Czechy), Social Insurance Board (Estonia), OPNA (Serbia) oraz Stowarzyszenie DROGA (Polska) przy wsparciu Unii Europejskiej.

Dołącz do kampanii. ZMIANA JEST MOŻLIWA!

Dołącz do kampanii społecznej #ResponsibleTogether23 poświęconej przeciwdziałaniu przemocy domowej

W dniach od 25 listopada do 12 grudnia 2023 r. zostanie przeprowadzona kampania społeczna #ResponsibleTogether23 pt.: ZMIANA JEST MOŻLIWA!” poświęcona przeciwdziałaniu przemocy domowej. Kampania będzie realizowana przez Europejską Sieć WWP we współpracy z organizacjami pozarządowymi z całej UE tj. BAG TäHG (Niemcy), Vive Zene (Bośnia i Hercegowina), FNACAV (Francja), Stop Nasílí (Czechy), DUGA & UZOR (Chorwacja), CAM (Włochy), Relive (Włochy), White Dove (Włochy), CLMB (Albania), Quendra VANTRA (Albania), ZBT (Albania), SPAVO PROTEAS (Cypr), UG Buducnost Modrica (Bośnia i Hercegowina), LoM (Czechy), Social Insurance Board (Estonia), OPNA (Serbia) oraz Stowarzyszenie DROGA (Polska).

Przemoc domowa wymaga kompleksowego podejścia

Przemoc domowa pozostaje poważnym problemem na całym świecie i dotyka niezliczone osoby, zwłaszcza kobiety i dzieci. Kampania #ResponsibleTogether23 ma na celu zmianę tej sytuacji poprzez propagowanie kompleksowego podejścia do pracy ze sprawcami przemocy. Podkreślając znaczenie programów terapeutycznych dla sprawców, kampania ta ma na celu doprowadzenie do pozytywnych zmian, zwiększenia świadomości i reformy polityki społecznej w walce z przemocą domową.

Więcej na temat kampanii wkrótce na:

Czym jest WWP? Jest to organizacja założona w 2014 roku, zrzesza 69 członków z 34 krajów europejskich, w tym organizacje pozarządowe, instytucje badawcze i instytucje wsparcia ofiar przemocy.

Skontaktuj się z nami do 16 listopada br. i dołącz do kampanii – Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni! We are #ResponisbleTogether23

Wszystkie zainteresowane organizacje lub instytucje mogą dołączyć do kampanii organizując warsztaty, spotkania, seminaria i inne wydarzenia. Oferujemy bezpłatne materiały drukowane tj. plakaty, ulotki, broszury, kartki pocztowe.

Oferujemy również dostęp do bezpłatnych materiałów przygotowanych do samodzielnego prowadzenia kampanii w formie elektronicznej – filmy w języku polskim. Będą one dostępne na stronie www stowarzyszenia DROGA oraz na FB w dniach od 25 listopada do 12 grudnia 2023 r.

ZMIANA JEST MOŻLIWA!

Kampania jest wspierana przez UE.

Dołącz do kampanii społecznej #ResponsibleTogether23!

Zapraszamy wszystkie zainteresowane instytucje i organizacji pozarządowe do wzięcia udziału w tegorocznej kampanii społecznej pt. #ResponsibleTogether23.

Tematem kampanii w 2023 r. będzie zachęcanie do działań na rzecz zapobiegania przemocy w rodzinie oraz pokazanie, że programy dla sprawców stanowią cenną, skuteczną i odpowiedzialną część reakcji na przemoc ze strony partnera.

Kampania będzie realizowana w Internecie i w mediach społecznościowych w terminie od 25 listopada do 10 grudnia 2023 r. W ramach kampanii udostępniamy nieodpłatnie materiały w języku polskim dla wszystkich organizacji i instytucji zainteresowanych tematyką zapobiegania przemocy w rodzinie.

Materiały do kampanii zostaną przygotowane przez sieć europejską sieć WORK-WITH-PERPETRATORS we współpracy z organizacjami z całej Europy. Instytucje zainteresowane współpracą zapraszam do kontaktu mailowego na Stowarzyszenia DROGA.

Kampania będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.