Diagnozowanie i przeciwdziałanie uzależnieniom w Internecie wśród młodzieży

Z przyjemnością informujemy, że wspólny projekt stowarzyszenia Rich’ESS (Francja) oraz stowarzyszenia DROGA poświęcony zapobieganiu uzależnieniom od Internetu wśród młodzieży pt.: „Developing and promoting participatory educational tools for resilience and prevention of behavioural addictions in youth” (Rozwój i promowanie partycypacyjnych narzędzi edukacyjnych na rzecz odporności i profilaktyki uzależnień behawioralnych wśród młodzieży) zostanie sfinansowany ze środków programu Erasmus Plus.

Projekt podejmuje kluczowe w ostatnich latach kwestie związane z niekorzystnym oddziaływaniem Internetu na zdrowie psychiczne młodzieży i koncentruje się na wypracowaniu narzędzi, które umożliwią wykrywanie przez osoby pracujące z młodzieżą, ale również rodziców, symptomów uzależnień behawioralnych tj. uzależnienie od Internetu oraz podejmowanie działań wzmacniających odporność młodzieży na takie zagrożenia.

Projekt jest realizowany od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2026.

Zapraszamy do udziału w otwartych szkoleniach i seminariach z udziałem polskich i francuskich ekspertów. Informacja wkrótce na naszej stronie oraz w mediach społecznościowych.