Projekt „Nowa droga – nowe szanse”

W lutym Stowarzyszenie DROGA rozpoczęło realizację projektu „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek”.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych ukierunkowanych na podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej mieszkańców. Projekt jest skierowany do rodzin z terenu miasta i gminy Olsztynek, w których występuje problem uzależnień oraz przemocy.

Aktualnie trwa rekrutacja uczestników do udziału w projekcie. Więcej informacji znajduje się w zakładce „Projekt „Nowa droga – nowe szanse„.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Zapraszamy do udziału.

Dodaj komentarz