Seminarium „Cyber attack on gender” na Malcie

Informujemy, że w dniu 31 maja 2024 r. na Malcie w miejscowości Marsa odbędzie się seminarium pt.:”Cyber attack on gender„. Tematem seminarium będzie zrozumienie nowych form nękania cyfrowego tj. np.: stalking, pornografia, grooming online, których ofiarami są głównie kobiety oraz wypracowanie dobrych praktyk ich zapobiegania.

Głównymi prelegentami będą Panie: dr Eleonora Esposito i dr Iris Luarasi, które poprowadzą prezentacje i dyskusje panelowe z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, prawników, operatorów mediów internetowych, władz lokalnych i krajowych, ekspertów z maltańskiej policji, w tym jednostki ds. cyberprzestępczości oraz Wsparcia Ofiar. Dyskusja będzie miała na celu przeanalizowanie zjawiska cyberprzemocy na wielu poziomach, koncentrując się na jej zapobieganiu, tworzeniu bezpieczniejszego środowiska internetowego dla jego użytkowników oraz budowaniu powiązań instytucjonalnych na rzecz bardziej efektywnego wspierania ofiar tego typu przemocy.

Dr Eleonora Esposito jest ekspertem krajowym w Europejskim Instytucie ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) oraz pracownikiem naukowym w Instytucie Kultury i Społeczeństwa (ICS) Uniwersytetu Nawarry (Hiszpania).


Dr Iris Laurasi jest dyrektorką Linii Poradnictwa dla Kobiet (CLWG), czyli Krajowej Linii Pomocy dla ofiar GBV w Albanii. Dr Laurasi ma bogate doświadczenie zawodowe jako liderka działalności na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w obszarach związanych z prawami kobiet, rzecznictwem, rozwojem strategicznym i edukacją publiczną.

Seminarium będzie odbywać się w ramach projektu pt.”Partnership for the development of educational tools tackling gender-based cyber violence” finansowanego ze środków programu Erasmus Plus i realizowanego przez Stowarzyszenie DROGA oraz maltańską fundację VSM.