Wyniki zapytania ofertowego nr 11/ZO/2019

W związku z realizacją projektu „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, iż w zapytaniu ofertowym nr 11/ZO/2019 na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu  zostali wyłonieni następujący Wykonawcy: 
Część I – Emilia Nowicka
Część II – brak ofert
Część III – Małgorzata Woźna