Wyniki zapytania ofertowego nr 14/ZO/2019

W związku z realizacją projektu „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek” informujemy, iż w zapytaniu ofertowym nr 14/ZO/2019 na świadczenie usług na świadczenie usługi opiekuna rodziny w ramach projektu zostali wyłonieni następujący Wykonawcy: 
1. Anna Czechowicz