Projekt „ NIE BIORĘ, NIE PIJĘ DLATEGO ZDROWO ŻYJĘ”

W okresie od 01.05.2019r. do 30.06.2019r. w świetlicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku odbywały się zajęcia informacyjno- edukacyjne dla młodzieży z Gminy Olsztynek pt.NIE BIORĘ, NIE PIJĘ DLATEGO ZDROWO ŻYJĘ”. Realizatorem projektu było STOWARZYSZENIE WSPIERANIA DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY „DROGA” przy współfinansowaniu programu ze środków otrzymanych od Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Olsztynek na rok 2019.

Program adresowany był do grupy młodzieżowej w wieku: 12 – 17 lat mających doświadczenia związane z zażywaniem alkoholu. Dostępność do zajęć była równa tak dla dziewcząt, jak i dla chłopców. Kwalifikacja wynikała z wcześniej zebranych wywiadów i opinii pedagogów szkolnych. Grupa liczyła 15 osób.

Oferent przygotował treści programowe na każde spotkanie. Do w/w tematów zajęcia odbywały się w formie miniwykładów, dyskusji, ćwiczenia umiejętności, „burzy mózgów” dzielenia się własnym doświadczeniem, a także w formie gier, zabaw, odgrywania scenek, wykorzystanie elementów gry EKSPEDYCJA. Sporządzono listy obecności na każdy dzień spotkania oraz karty zajęć z opisem tematów i działań wykonywanych podczas zajęć.